Trwa ładowanie...
df7xza8

Sygnity podpisało z ZUS umowę za 18,1 mln zł na wdrożenie portalu informacyjnego

20.01. Warszawa (PAP) - Sygnity podpisało z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę na realizację projektu związanego z budową i wdrożeniem nowego portalu informacyjnego. Wartość...

Share
df7xza8

20.01. Warszawa (PAP) - Sygnity podpisało z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę na realizację projektu związanego z budową i wdrożeniem nowego portalu informacyjnego. Wartość kontraktu to 18,1 mln zł brutto - podało Sygnity w komunikacie prasowym.

W ramach projektu Sygnity wdroży m.in. część portalową, formularze elektroniczne, wirtualnego doradcę oraz tzw. szynę usług elektronicznych - rozwiązanie klasy ESB (Enterprise Service Bus), tworzące podstawy pod komunikację elektroniczną w ZUS. W ramach wdrożenia Sygnity zapewni także funkcjonalność e-płatnika, umożliwiającą wypełnianie i przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w prosty sposób.

Najważniejszy etap projektu, czyli wykonanie portalu, ma zostać zrealizowane do końca 2011 roku. W kolejnym etapie Sygnity zapewni roczny okres nadzoru autorskiego oraz dwa lata opieki serwisowej.

Już na początku grudnia PAP informowała, że po ponownej ocenie ofert w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w przetargu na wdrożenie nowego portalu informacyjnego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Sygnity. Decyzja ta nie oznaczała wówczas jeszcze, że Sygnity ma otwartą drogę do podpisania umowy, gdyż inni oferenci mieli 10 dni na złożenie protestów od tej decyzji.

df7xza8

Pierwotnie jako najkorzystniejszą w tym przetargu wybrano ofertę Compu, ale Comarch i konsorcjum Sygnity wniosły protesty do decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, które ZUS rozstrzygnął 21 października. Następnie Comarch wniósł odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do odwołania przyłączyło się konsorcjum Sygnity. KIO na początku listopada wydała wyrok, w którym uwzględniła odwołanie Comarchu i konsorcjum Sygnity i nakazała m.in. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty Compu. Ponowna ocena ofert i wybór oferty Sygnity był spowodowany tym wyrokiem KIO.

Nowy Portal Informacyjny ZUS jest jednym z głównych zadań wchodzących w skład Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Projekt PUE realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 7 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowy Portal Informacyjny ma umożliwiać udostępnianie drogą elektroniczną usług świadczonych klientom przez ZUS, w tym: usługi informacyjne dedykowane wszystkim użytkownikom, usługi informacyjne dedykowane użytkownikom uwierzytelnionym, usługi o charakterze transakcyjnym dedykowane dla użytkowników uwierzytelnionych, pozwalające np. na przesłanie dokumentu do ZUS, czy zrealizowanie płatności elektronicznej oraz usługi o charakterze transakcyjnym dedykowane płatnikom, tj. dostępna przez www funkcjonalność stanowiąca alternatywę dla aplikacji Płatnik. Nowy portal ma wystartować na przełomie 2011 i 2012 roku.(PAP)

gsu/ pam/

df7xza8

Podziel się opinią

Share
df7xza8
df7xza8