Trwa ładowanie...
d27935w
d27935w
espi

SYGNITY - Powołanie osób zarządzających na nową kadencję (2/2013)

SYGNITY - Powołanie osób zarządzających na nową kadencję (2/2013)
Share
d27935w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity S.A. ("Spółka", "Sygnity") informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2013 roku powołała na nową wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby do Zarządu Sygnity: Janusz R. Guy ? Prezes Zarządu; Krzysztof Ducal ? Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży; Magdalena Taczanowska ? Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży; Wiesław Strąk ? Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (funkcję obejmie 1 lutego 2013 roku); Bogdan Zborowski ? Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży (funkcję obejmie 11 lutego 2013 roku). Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września wygasł mandat Pana Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Janusz R. Guy Pan Janusz R. Guy uzyskał tytuł Magistra Architektury i Inżynierii na Uniwersytecie Moskiewskim w Rosji, studiował w USA na Uniwersytecie w Houston, Uniwersytecie Rice,
Uniwersytecie Emory oraz w Południowym Centrum Studiów Międzynarodowych w Atlancie, tytuł MBA w zakresie Biznesu Międzynarodowego i Międzynarodowych Finansów uzyskał na Uniwersytecie Stanowym Georgia w Atlancie, USA. Janusz R. Guy posiada ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu korporacyjnym, w budowaniu organizacji, w restrukturyzacji w segmentach dóbr konsumenckich, w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz w pracy z funduszami inwestycyjnymi Private Equity. Prezes Zarządu Bioton S.A. (2009-2010), Dyrektor Zarządzający The Carlyle Group, Carlyle Central Eastern Europe Partners (2007-2009), Dyrektor Zarządzający Spectra Holding (2006-2007), Wiceprezes IVAX Pharmaceuticals (2000-2005), Dyrektor Naczelny firmy UDV w Polsce (1999-2000), Prezes i Dyrektor Naczelny Benckiser Russia, CIS & Export w Benckiser N.V., (1996-1999), Dyrektor w Operacjach Międzynarodowych The Coca-Cola Company, Atlanta, USA, Dyrektor Handlowy i Dyrektor Naczelny Coca-Cola Poland Ltd. oraz Dyrektor ds.
Rozwoju Rynku w Coca-Cola Bevande Italia, Włochy (1991-1996). W Sygnity od 27 marca do 12 września 2012 roku pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej. Od 10 lipca 2012 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Sygnity. W dniu 12 września 2012 roku Rada Nadzorcza Sygnity powołała Janusza R. Guy?a na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity S.A. Pan Janusz R. Guy nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz R. Guy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Krzysztof Ducal Pan Krzysztof Ducal jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration w Lancashire i wydziału psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w
Warszawie. Pan Krzysztof Ducal jest związany z rynkiem informatycznym ponad 10 lat. W latach dziewięćdziesiątych członek kadry zarządzającej takich firm jak Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Oriflame Products Poland Sp. z o.o. oraz SIRTI/ Telecom Italia Group. Od 2002 związany z Siemensem, najpierw jako Dyrektor Finansowy Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o., a od 2004 r. jako Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o. Współautor projektu wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Polsce na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz na Uniwersytecie Śląskim. W listopadzie 2011 otrzymał medal "Plus Ratio Quam Vis" Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów informatycznych. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie sprzedaży i zarządzania projektami szczególnie w sektorach MSP, publicznym i energetycznym. W dniu 30 listopada 2011 roku został powołany na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sygnity. Jest odpowiedzialny m.in. za Pion Utilities. Jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek Grupy Sygnity: Max Elektronik SA, Geomar SA i Sygnity Europe Sp. z o.o. Pan Krzysztof Ducal nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Ducal nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Magdalena Taczanowska Pani Magdalena Taczanowska ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 r. zdobyła tytuł MBA w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University, a w 2005 roku dyplom na kierunku Professional Sales w Chartered Institute of Marketing; Cookham, Berkshire, Wielka Brytania. W
latach 2002-2003 pracowała w Fujitsu Services Poland na stanowiskach Dyrektora Sprzedaży oraz Członka Zarządu. Następnie rozpoczęła pracę w spółce S&T Services Poland Sp. z o.o. W latach 2003-2010 sprawowała tam m.in. funkcje: Dyrektora Sprzedaży, Country Managera, Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu. Do Zarządu Sygnity powołana została z dniem 9 maja 2011. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Sygnity Europe Sp. z o.o. Pani Magdalena Taczanowska nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Magdalena Taczanowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiesław Strąk Wiesław Strąk jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia
podyplomowe MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł biegłego rewidenta brytyjskiej Association of Chartered Certified Accountants oraz jest członkiem stowarzyszonym tej Organizacji (FCCA). Pan Wiesław Strąk karierę zawodową rozpoczął w firmie Price Waterhouse w 1996 roku (później PricewaterhouseCoopers) w dziale audytu i usług doradczych. W latach 1999 -2004 pracował w Grupie Impexmetal jako Zastępca Dyrektora Finansowego ds. Kontrolingu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za nadzór na rachunkowością, podatkami oraz raportowaniem do GPW dla Impexmetal S.A. Był zaangażowany w restrukturyzację i zarządzanie Grupą Kapitałową. Pełnił rolę członka rad nadzorczych spółek z Grupy (m.in. Hutmen S.A., Huta Aluminium Konin S.A., Baterpol Sp. z o.o.). W latach 2004-2007 pracował w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako Dyrektor Departamentu Kontrolingu Biznesowego oraz Dyrektor Departamentu Systemów Informacji Zarządczej. Był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych spółek z Grupy TP (Telefony
Podlaskie S.A., Telefon 2000 Sp. z o.o., Telefony Opalenickie S.A.) oraz Prezesem Zarządu TP Invest Sp. z o.o. W listopadzie 2007 roku rozpoczął pracę w Dell Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W Dell Sp. z o.o. odpowiadał również za finanse w krajach Regionu Central Europe (Czechy, Słowacja, Austria). Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sygnity Pan Wiesław Strąk obejmie w dniu 1 lutego 2013 roku. Do 31 stycznia 2013 roku Pan Wiesław Strąk pozostaje w stosunku pracy, w okresie wypowiedzenia w spółce Dell Sp. z o.o., której przedmiot działalności jest konkurencyjny w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, Pan Wiesław Strąk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Sygnity jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wiesław Strąk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym. Bogdan Zborowski Bogdan Zborowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Produkcji, ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, w tym w London Business School. Bogdan Zborowski rozpoczynał karierę zawodową w 1998 roku w IBM Polska jako przedstawiciel handlowy. Następnie trafił do ComputerLand (późniejsze Sygnity SA), gdzie przez prawie cztery lata odpowiadał za sprzedaż i współpracę z kluczowymi klientami z sektora bankowego. W ostatnich siedmiu latach ponownie był związany z IBM Polska, z sukcesem kształtując i realizując w tym czasie strategię sprzedażową firmy dla klientów sektora finansowego. W ostatnich dwóch latach był odpowiedzialny za największych klientów IBM Polska z sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego, a także administracji publicznej i telekomunikacji. Jest doświadczonym menadżerem sprzedaży, który posiada na swoim koncie wiele nagród, szereg wygranych przetargów i z sukcesem wdrożonych projektów. Jest także wysoko cenionym menadżerem za
umiejętności rozwoju zespołów sprzedaży. Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sygnity Pan Bogdan Zborowski obejmie w dniu 11 lutego 2013 roku. Do 10 lutego 2013 roku Pan Bogdan Zborowski pozostaje w stosunku pracy, w okresie wypowiedzenia w spółce IBM Polska Sp z o.o., której przedmiot działalności jest konkurencyjny w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, Pan Bogdan Zborowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Sygnity jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogdan Zborowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 571 10 00 022 571 10 01
(telefon) (fax)
info@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-01-10 Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27935w

Podziel się opinią

Share
d27935w
d27935w