Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi

Tauron zrefinansował obligacje o łącznej wartości 2,25 mld zł

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wyemitował 22 500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, podała spółka. Jednocześnie spółka nabyła w celu umorzenia 22 500 obligacji wyemitowanych w grudniu 2011 r.
Share
d2u39gi

"W ramach nowego programu spółka wyemitowała w dniu 29 lutego 2016 r. 22.500 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 250 000 000 zł, z terminem wykupu w dniu 29 grudnia 2020 r. Obligacje zostały wyemitowane w złotych jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 zł za sztukę. Nabyły je instytucje finansowe będące stronami umów programu emisji obligacji, tj. Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) BV, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A., Bank Zachodni WBK, CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje będą wykupywane po cenie emisyjnej w dniu wykupu, a odsetki będą płatne z dołu, na zakończenie każdego okresu odsetkowego, podano także.

d2u39gi

"Spółka nabyła w celu umorzenia 22 500 sztuk obligacji spośród 30 000 sztuk obligacji transzy C wyemitowanych w dniu 12 grudnia 2011 r. w ramach programu emisji obligacji z dnia 16 grudnia 2010 r. [?] Wcześniejszy wykup nie obejmuje pozostałych 7 500 sztuk Obligacji Transzy C, które zgodnie z warunkami emisji będą wykupione w dniu 12 grudnia 2016 r." - napisano także w komunikacie.

Wykupione obligacje zostały nabyte po cenie emisyjnej wynoszącej 100 000 zł za sztukę, tym samym łączna wartość nominalna nabytych i umorzonych obligacji to 2,25 mld zł. Kwota nabycia została powiększona o odsetki należne od dnia rozpoczęcia ostatniego okresu odsetkowego poprzedzającego nabycie do dnia nabycia obligacji.

Środki na zrefinansowanie wykupionych obligacji Tauron pozyskał w ramach nowego programu emisji obligacji.

"W wyniku przeprowadzonej transakcji Tauron poprawił strukturę swojego zadłużenia poprzez przesunięcie o pięć lat terminu zapadalności finansowania w przywołanej kwocie, co wpływa korzystnie na sytuację ekonomiczno-finansową emitenta w kontekście wydatków inwestycyjnych zakładanych na najbliższe lata" - czytamy dalej.

d2u39gi

Spółka podała też, że na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość jej zobowiązań wynosiła 9,7 mld zł. Jednocześnie m.in. z uwagi na realizację programu inwestycyjnego Tauron przewiduje, iż poziom zadłużenia w okresie do dnia wykupu obligacji może ulec zwiększeniu.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi