Trwa ładowanie...
d4k1kwc

TELESTRADA S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

TELESTRADA S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

Share
d4k1kwc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELESTRADA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty kwartalne: 1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2012 - 14.02.2013 2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2012 ? 14.02.2013 3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2013 ? 14.05.2013 4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2013 ? 14.05.2013 5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2013 ? 14.08.2013 6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2013 ? 14.08.2013 7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2013 ? 14.11.2013 8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2013 ? 14.11.2013 Raporty roczne: 1. Raport roczny jednostkowy za 2012 rok ? 1.07.2013 2. Raport roczny skonsolidowany za 2012 rok ? 1.07.2013 Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą
przekazywane w formie raportów bieżących. Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 2008-01-04 roku "do przekazywania kwartalnych i miesięcznych informacji finansowych" w zakresie przychodów miesięcznych. Dane dotyczące wielkości przychodów miesięcznych przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | harmonogramprzekazywania raportów 2013.pdf | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

Podziel się opinią

Share
d4k1kwc
d4k1kwc