Trwa ładowanie...
dki4r2m
espi

THE FARM 51 GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2013)

THE FARM 51 GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2013)

Share
dki4r2m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | THE FARM 51 GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 roku Emitent powziął informację od Piotra Gniadka, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.) zawiadomił, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta na podstawie umów cywilnoprawnych w dniach 7 grudnia 2012 r., 13 grudnia 2012 r., 18 grudnia 2012 r., 27-28 grudnia 2012 r. zmniejszyła się liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta posiadanych przez FIN GERO S.A. SKA ? spółki, w której Pan Piotr Gniadek jest Prezesem Zarządu komplementariusza. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Pan Piotr Gniadek wraz z podmiotem zależnym posiadał 1.372.188 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 36,49% kapitału zakładowego Spółki i 26,67% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej
transakcji Pan Piotr Gniadek wraz z podmiotem zależnym posiada 1.108.225 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 29,47% kapitału zakładowego Spółki i 21,54% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

| | | THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | THE FARM 51 GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-102 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bohaterów Getta Warszawskiego | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 279 03 80 | | +48 32 279 03 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6312631819 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

Podziel się opinią

Share
dki4r2m
dki4r2m