Trwa ładowanie...
d400ncd
espi

TRUST - Informacja dotycząca zakończenia pierwszego etapu restrukturyzacji zobowiązań Spółki (14/ ... - EBI

TRUST - Informacja dotycząca zakończenia pierwszego etapu restrukturyzacji zobowiązań Spółki (14/2014)
Share
d400ncd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca zakończenia pierwszego etapu restrukturyzacji zobowiązań Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), informuje, że dnia 30 października 2014 roku dokonał restrukturyzacji swojego zadłużenia kredytowego, poprzez sprzedaż gruntów stanowiących zabezpieczenie hipoteczne kredytu w banku PKO BP. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone były pierwotnie na realizację inwestycji deweloperskich w latach 2020 -2025. Powyższa transakcja pozwoliła na obniżenie zobowiązań krótkoterminowych Spółki o niespełna 30 mln zł. Zrealizowane transakcja pozwoliła na zakończenie pierwszego etapu restrukturyzacji zobowiązań Spółki i stworzyła podstawy do podobnego schematu redukcji zadłużenia spółki wobec innych instytucji finansowych. Podstawa prawna: § 4 w zw. z § 5 pkt. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". § 4 w zw. z § 5 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez
BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Bugajny Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd