Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

TUP - Realizacja aportu w postaci nieruchomości do spółek celowych (12/2011)

TUP - Realizacja aportu w postaci nieruchomości do spółek celowych (12/2011)
Share
d4hksj4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja aportu w postaci nieruchomości do spółek celowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 6 kwietnia 2011r. Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2011r. nastąpiło zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych, Spółce TUP Property oraz wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółek celowych w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tych spółek. Wartość aportów została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę.100% udziałów Małe Chmielowskie Sp. z o.o. w liczbie 100 o wartości nominalnej 50 zł każdy, zostały sprzedane Spółce TUP Property S.A. za cenę 7 000 zł.100% udziałów TG Investments Sp. z o.o, w liczbie 100 o wartości nominalnej 500 zł każdy, zostały sprzedane TUP Property S.A. za cenę 37 000 zł.TUP Property S.A. stał się jedynym udziałowcem w/w Spółek.Spółki te zostały powołane jako spółki celowe, przeznaczone do realizacji projektów inwestycyjnych.W dniu 8 kwietnia 2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Małe Chmielowskie Sp. z o. o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego o kwotę 10 370 000 zł tj. z kwoty 5 000 zł do kwoty 10 375 000 zł, poprzez ustanowienie 207 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 375 000 zł i dzieli się na 207 500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.Nowo utworzone udziały zostały objęte przez jedynego Wspólnika Spółki, tj. TUP Property S.A. i pokryte wkładem niepieniężnym (aport) o łącznej wartości 25 872 205 zł w postaci niezabudowanych nieruchomości w Katowicach przy ul. Bażantów o powierzchni 50 544 m kw., stanowiących część nieruchomości opisywanej w publikowanych wcześniej raportach jako działka niezabudowana Forest-Hill. Pozostałe 15 502 205 zł wartości nieruchomości przeznaczone będzie na kapitał zapasowy Spółki.Jednocześnie decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółka Małe Chmielowskie będzie prowadzić działalność pod firmą Forest Hill Sp. z o.o.W dniu 8 kwietnia 2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TG Investments Sp. z o.o. podjęło
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 700 000 zł, tj. z kwoty 50 000 zł do kwoty 1 750 000 zł poprzez ustanowienie 3 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 750 000 zł i dzieli się na 3 500 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.Nowo utworzone udziały zostały objęte przez jedynego Wspólnika Spółki, tj. TUP Property S.A. i pokryte aportem w wysokości 4 231 026 zł w postaci:- niezabudowanych nieruchomości w Katowicach przy ul. Bażantów o powierzchni 11 357 m kw., stanowiących część nieruchomości opisywanej w publikowanych wcześniej raportach jako działka niezabudowana Forest Hill o wartości 4 044 200 zł- nakładów w wysokości 186 826 zł.Pozostałe 2 531 026 zł przeznaczone będzie na kapitał zapasowy Spółki.Jednocześnie decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółka TG Investments będzie prowadzić działalność pod firmą Centrum Handlowe Bażanty Sp. z o.o.Transakcje zostały przeprowadzone w celu przygotowania
projektów inwestycyjnych do realizacji lub sprzedaży a także w celu uporządkowania struktury organizacyjnej.Wpływ transakcji na wynik TUP S.A. wynosi +18,3 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4