Trwa ładowanie...
d3vwayo
espi

TVN - Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i G...

TVN - Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN S.A. za rok 2012. (6/2012)
Share
d3vwayo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-14
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN S.A. za rok 2012.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza TVN S.A. na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w dniu 14 lutego 2012 r. postanowiła wyznaczyć, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt. 10) Statutu TVN S.A., spółkę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TVN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TVN za rok 2012. Grupa TVN korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w poprzednich latach w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TVN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TVN, jak również w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego. Osoba biegłego rewidenta badająca sprawozdanie finansowe Spółki TVN S.A. i Grupy TVN nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. informs that pursuant to Article 66 sec. 4 of the Act of Accountancy dated September 29, 1994, as amended, the Supervisory Board, in accordance with paragraph 21 sec. 2 point 10) of TVN Statutes, decided on February 14, 2012 to appoint PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., with its seats in Warsaw, al. Armii Ludowej 14, register in the auditors register under the number 144, as a certified auditor for the audit of the standalone financial statements of TVN and the consolidated financial statements of TVN Group for the year 2012.TVN Group has previously rendered services in relation to reviews and audits of the standalone financial statements of TVN and the consolidated financial statements of TVN Group, as well as tax advisory services from PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. The auditor in person that reviews and audits the standalone financial statements of TVN and the consolidated financial statements of TVN Group does not provide tax advisory services.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3vwayo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2012-02-14 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo