Trwa ładowanie...
d20oglr
gpw

Udana sesja

Środowa sesja na warszawskim parkiecie rozpoczęła się nieznacznie poniżej wczorajszych zamknięć. Do połowy dnia zakres zmienności był ledwie zauważalny. Przed podaniem przez Radę Polityki Pieniężnej informacji o poziomie stóp rynek zaczął się wyraźnie umacniać.

Share
d20oglr

Decyzją Rady stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, co zdaniem większości analityków było zgodne z oczekiwaniami. Do końca dnia pomimo pogarszającej się sytuacji na rynkach zagranicznych naszej giełdzie udało się utrzymać wzrosty. Ostatecznie indeks WIG20 wzrósł 0,48 proc., indeks WIG zyskał 0,66 proc., a obroty na rynku osiągnęły wartość ponad 2,6 mld zł. Najlepiej zachowywały się banki i spółki z branży telekomunikacyjnej, co warto zauważyć – wszystkie indeksy branżowe zyskiwały na wartości.

Wśród spółek o największej kapitalizacji na uwagę zasługiwała dzisiaj Telekomunikacja Polska. Firma opublikowała wyniki, z których wynika, iż strata netto wyniosła w trzecim kwartale 720 mln zł, co było między innymi efektem zwiększenia rezerwy na spór z DPTG o 1,1 mld zł. Narastająco po dziewięciu miesiącach strata netto wyniosła 111 mln zł. Pomimo tego akcje TP S.A. zyskiwały na wartości 1,64 proc., a na zamknięciu kurs spółki wyniósł 18 zł. Pozostałe spółki, które zyskiwały, to między innymi CEZ (+4,14 proc.), GTC (+2,27 proc.) i PZU (1,89 proc.). Dzisiejszy wzrost na akcjach PZU przerywa serię pięciu sesji spadkowych, które były efektem oczekiwań rynku co do sprzedaży przez Eureko swojego pakietu akcji, niedługo bowiem kończy się lock-up. Eureko posiada ponad 11 mln akcji PZU, a ze sprzedażą – zdaniem specjalistów – nie powinien mieć większych problemów. Jeżeli chodzi o wpływ na kurs akcji, jaki może mieć ta transakcja, to przeważa opinia, iż w długim okresie większa płynność spowoduje również większe
zainteresowanie światowych funduszy polską spółką ubezpieczeniową.

Na szerokim rynku hitem były akcje ABC Data, lider rynku dystrybucji sprzętu komputerowgo. Zbliżający się koniec roku to tradycyjnie dla branży najlepszy okres pod względem obrotów. Zdaniem niektórych analityków spółka ma realne szanse w najbliższym czasie istotnie poprawić rentowność sprzedaży przy jednocześnie silnej kontroli kosztów. Na dzisiejszej sesji za jedną akcję płacono 3,12 zł (+10,25 proc.). Dzisiejsza sesja pokazała, iż nasz rynek pomimo coraz częściej powtarzanych opinii co do możliwej korekty potrafi pokazać swoją siłę. Jako jedna z nielicznych warszawska giełda zyskiwała dzisiaj na wartości. Co ciekawe na wykresie indeksu WIG20 można zauważyć rysującą się formację diamentu. W ciągu najbliższych kilku sesji powinno się wyjaśnić, czy będzie to formacja odwrócenia, czy kontynuacji dotychczasowego trendu. Ostatecznie zadecyduje o tym kierunek wybicia. Moim zdaniem szanse na pozytywny scenariusz są obecnie nieco większe. Za pozytywnym rozwojem sytuacji może przemawiać fakt, iż liczba spółek, które
zyskiwały dzisiaj na wartości (187 firmy), była znacznie większa od tych, które traciły (134 firmy).

d20oglr

Grzegorz Skrzyczyński
makler DM BZ WBK SA

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d20oglr

Podziel się opinią

Share
d20oglr
d20oglr