Trwa ładowanie...
d3tn2oi

UOKiK: pomoc publiczna w 2009 roku (komunikat)

...

Share
d3tn2oi

15.12. Warszawa - UOKiK informuje:

Ponad 19 mld zł to kwota pomocy publicznej udzielonej w 2009 roku - tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej pieniędzy trafiło do przedsiębiorców z województw: mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Prezes UOKiK jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej oraz sporządzanie corocznego raportu. Zgodnie z najnowszym raportem ogólna wartość wsparcia w 2009 roku wyniosła 19,17 mld zł, rok wcześniej -14,38 mld zł. W tym ponad 3 mld zł to pomoc udzielona w 2009 roku w transporcie. Zgodnie z kryteriami stosowanymi przez Komisję Europejską analizy udzielonego wsparcia dokonywane są z wyłączeniem sektora transportu. Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach 2005-2008, ulgi podatkowe i dotacje (85,4 proc. wartości pomocy nieuwzględniającej wsparcia w transporcie).

d3tn2oi

Wśród instytucji udzielających pomocy w ub. roku na pierwszym miejscu znaleźli się marszałkowie województw - udzielili wsparcia w wysokości 3,48 mld zł, czyli większego o ponad 3 mld zł niż w roku 2008. Kolejne pozycje zajmują: prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,7 mld zł oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - 2,38 mld zł. Warto dodać, że prawie 50-krotnie zwiększyło się wsparcie udzielone przez prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z prawie 16 mln zł w roku 2008 do ponad 765 mln zł w roku 2009.

W ramach pomocy horyzontalnej rozdysponowano ponad 5,37 mld zł - rok wcześniej było to 4,92 mld zł. Największe środki przeznaczono na zatrudnienie (spadek z 2,96 mld zł w 2008 do 2,79 mld zł w 2009), ochronę środowiska (wzrost z 896,6 mln zł do 1,37 mld zł), szkolenia (wzrost z 369,8 mln zł do 671,6 mln zł).

O ponad 431 mln zł zmalało wsparcie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - z 460,3 mln zł w 2008 roku do 28,5 mln zł rok później. Z tego największe środki zostały przeznaczone na usługi doradcze dla pracowników - aż 25,2 mln zł. Powodem spadku pomocy publicznej dla tej grupy beneficjentów jest zmiana zasad jej udzielania. W 2009 roku pomoc trafiała do MŚP np. w ramach pomocy regionalnej, czy pomocy na prace badawczo-rozwojowe.

W przypadku pomocy sektorowej środki wzrosły z 2,52 mld zł w 2008 roku do 2,66 mld zł w roku późniejszym. Z największego wsparcia skorzystały spółki energetyczne w ramach rekompensaty za dobrowolne rozwiązanie umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej - 2,13 mld zł. Wzrost wartości pomocy sektorowej związany jest ze zwiększeniem się wsparcia dla sektora energetyki o 375,2 mln zł.

d3tn2oi

Wartość pomocy regionalnej wyniosła 7,75 mld zł, rok wcześniej - 4,04 mld zł. Większość z tych środków - 6,65 mld zł - została przekazana na wsparcie nowych inwestycji. Ponadto w ramach pomocy regionalnej 558,4 mln zł trafiło do przedsiębiorców na realizację dużych projektów inwestycyjnych, a 270,9 mln zł na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wśród województw, podobnie jak w 2008 roku, na pierwszych miejscach znaleźli się przedsiębiorcy z: mazowieckiego - 2,35 mld zł, śląskiego - 2,30 mld zł, dolnośląskiego - 1,59 mld zł. Najmniejszą pomoc przekazano przedsiębiorcom z województwa podlaskiego - 311,4 mln zł oraz świętokrzyskiego - 299,6 mln zł. Natomiast właśnie w województwie podlaskim odnotowano największą dynamikę wzrostu wartości w porównaniu do roku 2008 - wartość wsparcia zwiększyła się prawie dwukrotnie (w 2008 roku wyniosło ono 155,9 mln zł).

Największym beneficjentem pomocy była spółka kolejowa Przewozy Regionalne - 1,53 mld zł. Na drugim miejscu znalazł się PKN Orlen, który jako producent biopaliwa otrzymał pomoc w wysokości 750,3 mln zł. Następne w kolejności to: PGE Elektrownia Opole - 519,9 mln zł, PGE Elektrownia Turów - 477,8 mln zł, PKP Intercity - 392,8 mln zł, Grupa Lotos - 317,5 mln zł.

Wsparcie dla podmiotów posiadających silną pozycję rynkową stanowi większe ryzyko zakłócenia konkurencji niż w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego niepokój UOKiK budzi wysoka wartość pomocy przekazywanej dużym przedsiębiorstwom. W ostatnich latach rosła z 44 proc. w 2007 roku, 50,9 proc. w 2008 roku do 53,9 proc. w 2009 roku. Cieszy jednak fakt, że z największego wsparcia skorzystały przedsiębiorstwa prywatne - 73,9 proc. ogólnej kwoty pomocy - to zarazem wzrost o 1,1 pkt. proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przedsiębiorstwa państwowe, jednoosobowe spółki: Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego otrzymały w sumie tylko 3,4 proc. ogólnej wartości pomocy publicznej. Jest to dobra tendencja, ponieważ podmioty prywatne zapewniają lepsze wykorzystanie środków.

d3tn2oi

Nowe programy pomocowe i efektywniejsze wykorzystanie już istniejących sprawiają, że z roku na rok wzrasta wartość wsparcia udzielanego przedsiębiorcom. W stosunku do 2008 roku najbardziej wzrosła kwota pomocy regionalnej głównie ze względu na wzrost wsparcia współfinansowanego ze środków unijnych udzielanego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Z badań społecznych przeprowadzonych przez UOKiK w 2009 roku wynika, że o pomoc publiczną starało się co dziewiąte małe przedsiębiorstwo, co trzecie o zasięgu międzynarodowym.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi