Trwa ładowanie...
d3ic1g0
d3ic1g0
espi

URSUS S.A. - Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej URSUS za I kwar...

URSUS S.A. - Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej URSUS za I kwartał 2014 r. (9/2014)
Share
d3ic1g0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-03
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej URSUS za I kwartał 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej URSUS za I kwartał 2014 r. Zgodnie z opublikowanym Raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r., deklarowanym dniem publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 r. był dzień 15 maja 2014 r. Nowy termin publikacji raportu został wyznaczony na dzień 7 kwietnia 2014 r. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz.259)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
(0 81) 749 32 66 (0 81) 749 32 66
(telefon) (fax)
lublin@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2014-04-03 Jan Wielgus Czlonek Zarządu
2014-04-03 Wojciech Zachorowski Czlonek Zarządu
2014-04-03 Tadeusz Ustyniuk Czlonek Zarządu
2014-04-03 Abdullah Akkus Czlonek Zarządu
2014-04-03 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2014-04-03 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ic1g0

Podziel się opinią

Share
d3ic1g0
d3ic1g0