Trwa ładowanie...
d2qkidn
d2qkidn
espi

WADEX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych. (1/2013)

WADEX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych. (1/2013)
Share
d2qkidn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe. Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013: Raport roczny za 2012 rok- 20.03.2013 r. Raport za IQ2013 roku-15.05.2013 r. Raport półroczny za IP 2013 roku-30.08.2013 r. Raport za IIIQ2013 roku-14.11.2013 r. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędącego państwem członkowskim § 103 ust. 1.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa 45
(ulica) (numer)
(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899 10 33 328 005921041
(NIP) (REGON)
d2qkidn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2013-01-04 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qkidn

Podziel się opinią

Share
d2qkidn
d2qkidn