Trwa ładowanie...
d3d288l

WADEX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych. (1/2013)

WADEX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych. (1/2013)

Share
d3d288l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe. Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013: Raport roczny za 2012 rok- 20.03.2013 r. Raport za IQ2013 roku-15.05.2013 r. Raport półroczny za IP 2013 roku-30.08.2013 r. Raport za IIIQ2013 roku-14.11.2013 r. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędącego państwem członkowskim § 103 ust. 1.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d288l

| | | PPH WADEX S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WADEX S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-515 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ks. Czesława Klimasa | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 336 70 80 w. 28 | | (71) 336 70 87 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899 10 33 328 | | 005921041 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2013-01-04 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d288l

Podziel się opinią

Share
d3d288l
d3d288l