Trwa ładowanie...
d3qagji
d3qagji
espi

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S....

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przez osobą powiązaną z Członkiem Zarządu będącą jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej (1/2013)
Share
d3qagji

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przez osobą powiązaną z Członkiem Zarządu będącą jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa") Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 04.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta dotyczące transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę powiązaną z Członkiem Zarządu. Działając na podstawie art. 160 ustawy osoba powiązana z Członkiem Zarządu będąca jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej złożyła osobne stosowne zawiadomienie. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem osoba powiązana z Członkiem Zarządu Emitenta, będąca jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej dnia 17.04.2012 r. nabyła 5.000 szt. akcji po cenie 0,10 zł. Powyższa transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających
dostęp do określonych informacji poufnych, członek Zarządu Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kiełbaśnicza 28
(ulica) (numer)
(71) 341 87 57 (71) 341 92 35
(telefon) (fax)
www.wdbsa.pl
(e-mail) (www)
8971734766 020585812
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu Krzysztof Cichecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qagji

Podziel się opinią

Share
d3qagji
d3qagji