Trwa ładowanie...
d4b70zg

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S....

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przez Członka Zarządu Emitenta (3/2013)

Share
d4b70zg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przez Członka Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa") Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 04.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta dotyczące transakcji nabycia przez niego akcji Spółki. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem Członek Zarządu Emitenta dnia 13.12.2012 r. nabył 11.000 szt. akcji po cenie 0,10 zł. Powyższa transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, członek Zarządu Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

| | | WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-109 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kiełbaśnicza | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 341 87 57 | | (71) 341 92 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.wdbsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971734766 | | 020585812 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu Krzysztof Cichecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

Podziel się opinią

Share
d4b70zg
d4b70zg