Trwa ładowanie...
d38g6nc
espi

WDX - Konwersja, asymilacja i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego (48/2015)

WDX - Konwersja, asymilacja i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego (48/2015)

Share
d38g6nc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WDX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Konwersja, asymilacja i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WDX S.A. informuje, że: 1. Na podstawie wniosku, jaki Spółka złożyła w dniu 02 września 2015 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 907/2015 z dnia 09 września 2015 r. postanowił wprowadzić z dniem 17 września 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki WDX S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLWNDLX00016", pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 września 2015 r. asymilacji tych akcji z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLWNDLX00024". 2. Na podstawie wniosku, jaki Spółka złożyła w dniu 02 września 2015 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 611/15 z dnia 14 września 2015 r. postanowił dokonać 17 września 2015 r. asymilacji 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela spółki WDX S.A.,
powstałych po zamianie dokonanej w dniu 17 września 2015 r. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem "PLWNDLX00016", z 7.309.719 (siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki WDX S.A. oznaczonych kodem "PLWNDLX00024". W związku z powyższym z dniem 17 września 2015 r. kodem "PLWNDLX00016" oznaczonych jest 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych na okaziciela spółki WDX S.A. Kodem "PLWNDLX00024" oznaczonych jest 7.310.719 (siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji zwykłych imiennych spółki WDX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38g6nc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDX | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Taśmowa | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 853 17 82 | | 22 853 17 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@wdx.pl | | www.ri.wdx.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5211012480 | | 010912740 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38g6nc

Podziel się opinią

Share
d38g6nc
d38g6nc