Trwa ładowanie...
d1t9uq8

WIERZYCIEL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na d...

WIERZYCIEL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-12-2011r. (7/2011)

Share
d1t9uq8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
WIERZYCIEL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 22-12-2011r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190266 ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 grudnia 2011 r., na godz. 13.00, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w plikach załączonych do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
1ZWOŁANIENWZAWRL22122011.pdf
2PROJEKTYUCHWAŁNWZAWRL2212_2011.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t9uq8

| | | WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIERZYCIEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-190 | | Mikołów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyzwolenia | | 27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 738 79 60; (32) 738 08 47 | | (32) 738 79 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wierzycielsa.pl | | www.wierzycielsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 635-168-70-20 | | 278157364 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu Krzysztof Rzepka
2011-11-25 Dariusz Rzepka Wiceprezes Zarządu Dariusz Rzepka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t9uq8

Podziel się opinią

Share
d1t9uq8
d1t9uq8