Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

WIKANA - Zmniejszenie liczby akcji WIKANA S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów War...

WIKANA - Zmniejszenie liczby akcji WIKANA S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (25/2012)
Share
db96i9u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie liczby akcji WIKANA S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2011 z dnia 14 października 2011 roku dotyczącego uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w sprawie scalenia akcji WIKANA S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego, w którym wskazano na rejestrację w KDPW pod kodem PLELPO000016 168.055.869 akcji WIKANA S.A. oraz raportu bieżącego nr 17/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku m.in. w sprawie umorzenia 390.273 akcji WIKANA S.A. (Emitent, Spółka) Zarząd WIKANA S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2012 r. do Spółki wpłynęła Uchwała nr 422/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. o następującej treści: "§ 1 Na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki WIKANA S.A., w związku z umorzeniem 390.273 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji spółki WIKANA S.A. dokonanym w trybie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Krajowego Depozytu
stwierdza, że kodem PLELPO000016 oznaczonych jest 167.665.596 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji spółki WIKANA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2012-06-12 Tomasz Grodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u