Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

WILBO - Zawiadomienie dotyczące aktualnego stanu posiadania akcji emitenta (29/2012)

WILBO - Zawiadomienie dotyczące aktualnego stanu posiadania akcji emitenta (29/2012)
Share
dtiqdao
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zawiadomienie dotyczące aktualnego stanu posiadania akcji emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wilbo S.A. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2012 roku otrzymał od Akcjonariuszy Spółki, Panów Dariusza Bobińskiego oraz Waldemara Wilandt zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA Wilbo SA. Zawiadomienia akcjonariuszy stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
KNF zawiadomienie akcjonariuszy.pdf Zawiadomienie o stanie posiadadania akcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu/Dyr. Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao