Trwa ładowanie...
d24nfc2

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w VIII wzrósł mdm o 3,8 pkt do plus 1,1 pkt. - IRG SGH

09.09. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle w sierpniu wzrósł mdm o 3,8 pkt. do poziomu plus 1,1 pkt. - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH....

Share
d24nfc2

09.09. Warszawa (PAP) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle w sierpniu wzrósł mdm o 3,8 pkt. do poziomu plus 1,1 pkt. - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przedsiębiorstwa coraz lepiej oceniają ogólną kondycję gospodarki. Oczekiwania na najbliższe miesiące są optymistyczne, choć zbliża się okres negatywnego oddziaływania czynników sezonowych.

"Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu poprawiła się. Wartości wskaźników koniunktury jak i salda głównych pytań ankiety powiększyły swoje wartości zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca jak i rok do roku. Przedsiębiorstwa coraz lepiej oceniają ogólną kondycję gospodarki polskiej. Oczekiwania na najbliższe miesiące są optymistyczne, ale zbliża się okres negatywnego oddziaływania czynników sezonowych" - napisano w komunikacie IRG SGH.

Instytut podaje, że wskaźnik koniunktury w sierpniu zwiększył swoją wartość o 3,8 punktu, do poziomu +1,1 pkt. W skali roku miał miejsce wzrost wartości wskaźnika o 6,4 punktu.

"Poprawę koniunktury odnotowano w obu sektorach własnościowych. Nieznacznie zmniejszył się poziom produkcji, sygnalizując zakończenie okresu pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych. Rosną zamówienia, zarówno ogólny portfel zamówień jak i zamówienia eksportowe. Zatrudnienie w tym miesiącu wzrosło tylko w sektorze prywatnym. Znaczącej poprawie uległy opinie przedsiębiorstw o ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Saldo tego pytania ciągle jednak pozostaje ujemne i najniższe spośród wszystkich pytań ankiety" - napisano w komunikacie.

d24nfc2

Według IRG SGH w przekroju według głównych grup produktowych pogorszenie koniunktury odnotowano tylko w produkcji energii.

"W pozostałych grupach miała miejsce poprawa koniunktury. Największy wzrost wartości wskaźnika miał miejsce w produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych. W przekroju regionalnym poprawę koniunktury odnotowano w 13 województwach. Największą w województwach lubuskim i świętokrzyskim. Największe pogorszenie koniunktury miało miejsce w województwie podkarpackim. W przekroju według wielkości zatrudnienia największa poprawa koniunktury miała miejsce w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 2 000 pracowników. Dla tej grupy wskaźnik koniunktury przyjął najwyższą wartość, +22,0 pkt." - napisano.(PAP)

jba/ asa/

d24nfc2

Podziel się opinią

Share
d24nfc2
d24nfc2