Trwa ładowanie...
d291jvb
banki

Wyniki Pekao zgodne z prognozami

Skonsolidowany raport za II kwartał 2010 opublikowała dziś Grupa Pekao S.A. Bank o największym wpływie na WIG20, osiągnął 619 mln zł skonsolidowanego zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 613 mln zł w analogicznym kwartale 2009. Wynik ten pokrył się z oczekiwaniami, które kształtowały się w okolicach 619 mln zł.
Share
Wyniki Pekao zgodne z prognozami
Źródło: Wirtualna Polska, Fot: Kamil Jakubczak
d291jvb

O 7,1% r/r do 1,065 mld zł, wobec ubiegłorocznych 995 mln zł, wzrósł wynik odsetkowy banku. Wyższy o 6,3% r/r był również wynik prowizyjny, sięgając 588 mln zł. Dochody z działalności operacyjnej banku były jednak niższe w porównaniu z II kwartałem 2009, za sprawą spadku o połowę pozostałych przychodów. Mimo niższych dochodów, zysk operacyjny grupy Pekao za II kwartał wzrósł o 1% r/r, dzięki redukcji kosztów operacyjnych z 938 mld zł do 902 mln zł. Bank zachował przy tym silną bazę kapitałową, ze wskaźnikiem kapitału podstawowego kategorii pierwszej (Core Tier 1) na poziomie 18%.

Na poprawę wyniku odsetkowego złożyła się lepsza sytuacja na rynku kredytów, jak i depozytów. Kredyty detaliczne wzrosły o 5,4% kw./kw., a korporacyjne o 3,5% kw./kw. Najwyższa była dynamika kredytów hipotecznych udzielanych w złotych, która osiągnęła 57,3%. O niemal 1/3 wzrosła również sprzedaż kredytów konsumenckich. Wolumen wniosków kredytowych złożonych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw uległ podwojeniu. Odwrotnie niż w przypadku kredytów, na wyższą dynamikę depozytów odnotowano wśród klientów korporacyjnych (8,1% kw./kw.), przy kwartalnym wzroście depozytów detalicznych o 3,9%. Do 3,6% z 3,7% w I kwartale, spadła marża odsetkowa netto, jednak w dalszym ciągu była o 2 pkt. procentowe wyższa w porównaniu do II kwartału 2009.

Na lepszy wynik prowizyjny największy wpływ miał 24% wzrost dochodów z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej, wobec II kwartału 2009. Wśród opłat i prowizji z działalności bankowej, najwyższa była dynamika na rynku kart kredytowych, która wyniosła w II kwartale 15,7% r/r.

d291jvb

Od listopada 2009 roku, notowania akcji spółki Pekao (symbol PEO.PL na platformie XTB-Trader) tworzą formację trójkąta symetrycznego opisanego przez niebieskie linie. Górne i dolne ograniczenie formacji wyznacza potencjalne miejsca oporu i wsparcia. Dopiero wybicie z opisywanej struktury powinno wyznaczyć dalszy ruch ceny. W przypadku wyjścia notowań górą, najbliższe bariery wzrostowe to lokalne wierzchołki 180 oraz 186,50 zł za akcję. Natomiast jeśli notowania wybiją linię poprowadzoną po minimach, wtedy potencjalnymi wsparciami są okolice 152 oraz 147 zł za akcję opisywanej spółki.

Jacek Mielcarek
X-Trade Brokers DM S.A.

Daniel Kostecki
Analityk Techniczny Rynków Finansowych
X-Trade Brokers DM S.A.

d291jvb

Podziel się opinią

Share
d291jvb
d291jvb