Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

ZELMER - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2012)

ZELMER - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2012)
Share
d32fk1w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZELMER | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. dnia 11 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ? firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19 (Audytor), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73. Jednocześnie Emitent informuje, iż Spółka korzystała w przeszłości z usług tego Audytora w zakresie przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. oraz badania rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Zelmer za rok obrotowy 2009 oraz w przedmiocie przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. i od 01.01.2011r. do
30.06.2011r. oraz badania rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za lata obrotowe 2010 i 2011. Organem wybierającym Audytora, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 18) Statutu Spółki jest Rada Nadzorcza Spółki, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Umowa z Audytorem ma zostać zawarta w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2012 oraz dokonania przeglądów półrocznych tychże sprawozdań. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZELMER SA
(pełna nazwa emitenta)
ZELMER Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-016 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoffmanowej 19
(ulica) (numer)
017 85 22 666 017 86 58 140
(telefon) (fax)
ir@zelmer.pl www.zelmer.pl
(e-mail) (www)
813-02-68-159 000034648
(NIP) (REGON)
d32fk1w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica
2012-06-12 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w