Trwa ładowanie...
d24qhz1
d24qhz1
espi

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ...

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej KWE Sp. z o.o. (35/2014)
Share
d24qhz1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej KWE Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zespół Elektrowni ?Pątnów-Adamów-Konin? S.A. (?Emitent?) informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pośrednio zależnej od Emitenta, KWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367061 (?Spółka?) podjęło w dniu 15 października 2014 roku uchwałę nr 1/2014 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 15 października 2014 roku. Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 2/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na likwidatora Spółki został wyznaczony Pan Marcin Wicherkiewicz. KWE Sp. z o.o. utworzona została z udziałem PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w okresie poprzedzającym nabycie akcji kopalni przez Emitenta. Celem powołania Spółki była realizacja projektu joint venture polegającego na budowie farmy wiatrowej z wykorzystaniem m.in. terenów pogórniczych przeznaczonych do
rekultywacji. W raporcie rocznym za 2013 rok Emitent informował o zamiarze wycofania się z projektu uzasadniając ten krok zmieniającymi się uwarunkowaniami ekonomicznymi i prawnymi, dotyczącymi w szczególności zasad wsparcia dla energetyki odnawialnej, które w ocenie Emitenta przekładają się na zmniejszenie efektywności ekonomicznej projektów farm wiatrowych. W efekcie powyższego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu budowy farm wiatrowych zainicjowanego w spółce KWE Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510 Konin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierska 45
(ulica) (numer)
+48 63 247 30 00 +48 63 247 30 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6650001645 310186795
(NIP) (REGON)
d24qhz1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2014-10-16 Piotr Jarosz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24qhz1

Podziel się opinią

Share
d24qhz1
d24qhz1