Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

ZETKAMA SA - Wybór Audytora (4/2013)

ZETKAMA SA - Wybór Audytora (4/2013)
Share
d45sdtf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
ZETKAMA SA
Temat
Wybór Audytora
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZETKAMA S.A. informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki ? organ uprawniony na podstawie § 13 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki ? podjęła uchwałę o wyborze Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 19 - na audytora, z którym zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie: - przeglądu półrocznego za 2013 rok, - badania rocznego za 2013 rok. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 19, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. Spółka ZETKAMA S.A. korzystała wcześniej z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądu półrocznego i badania rocznego w latach 2000-2002. Umowa z ww. audytorem zostanie zawarta na okres przeprowadzenia wskazanych wyżej badań.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Leszek Jurasz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf