Trwa ładowanie...
d3y58z6
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (18/2014)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (18/2014)
Share
d3y58z6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w okresie od dnia 22 stycznia 2014r. tj. publikacji raportu bieżącego nr 9/2014 do dnia 03 marca 2014r. Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień, na wykonanie kontenerów na rynek irlandzki, których łączna wartość wynosi 5.751.908,62 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem 62/100) zł. i tym samym spełnia kryterium uznania ich za umowę znaczącą. Zamówieniem o największej wartości zawartym z tym podmiotem jest zamówienie z dnia 03.03.2014r. , na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek irlandzki , na łączną wartość: 5.239.231,07 ( słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 07/100 ) złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie od kwietnia do czerwca 2014r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
d3y58z6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y58z6

Podziel się opinią

Share
d3y58z6
d3y58z6