Trwa ładowanie...
d9simqv

Zysk netto Enei w I kw. 2010 r. wyniósł 218,2 mln zł wobec konsensusu 195 mln zł (opis)

17.05. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł w pierwszym kwartale 2010 roku do 218,2 mln zł z 201,3 mln zł przed rokiem...
Share
d9simqv

17.05. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł w pierwszym kwartale 2010 roku do 218,2 mln zł z 201,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 195 mln zł.

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 171-214 mln zł, a mediana wyniosła 198 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w I kwartale 2010 roku wyniósł 226,6 mln zł i okazał się wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 201 mln zł. W I kwartale 2009 EBIT wyniósł 223,6 mln zł.

d9simqv

Przychody ze sprzedaży netto wzrosły do 2,021 mld zł z 1,885 mld zł przed rokiem. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 1,887 mld zł.

Wynik segmentu Obrót spadł w I kw. 2010 r., rok do roku, do 55,1 mln zł z 69,8 mln zł, segmentu Dystrybucja wzrósł do 126,4 mln zł z 48,2 mln zł, a segmentu Wytwarzanie spadł do 69,7 mln zł ze 123,5 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto w części zajmującej się obrotem spadły w I kw. 2010 r. do 1.180 mln zł ze 1.313 mln zł rok wcześniej, segmentu dystrybucji wzrosły do 670 mln zł z 587,6 mln zł, a segmentu Wytwarzanie spadły do 588,1 mln zł z 600,8 mln zł.

Elektrownia Kozienice wyprodukowała w I kw. 2010 r. 2.995.473,700 MWh energii elektrycznej brutto w porównaniu z 2.888.253 MWh energii przed rokiem.

d9simqv

Ilość energii wyprodukowanej przez Elektrownię ze źródeł odnawialnych przy współspalaniu biomasy z paliwem konwencjonalnym wzrosła o 94 proc. do 32.358,190 MWh.

W Enea SA w I kwartale 2010 roku całkowita sprzedaż w ramach obrotu energią wyniosła 4.904,9 GWh w tym sprzedaż odbiorcom detalicznym wyniosła 4.233 GWh. Liczba odbiorców detalicznych według stanu na koniec marca 2010 r. to około 2,3 mln firm oraz gospodarstw domowych. Obrót energią elektryczną w ramach hurtowego rynku energii Elektrowni "Kozienice" w I kwartale 2010 r. wyniósł 60,4 GWh.(PAP)

morb/ pel/ gor/

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv