Trwa ładowanie...
dlkje82

Zysk netto grupy BRE Banku w I kw. lepszy od oczekiwań

Zysk netto grupy BRE Banku w pierwszym
kwartale 2009 roku spadł do 77,2 mln zł z 344,6 mln zł rok
wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się
lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59
mln zł.

Share
dlkje82

Zysk netto w I kwartale był o 119 proc. wyższy niż osiągnięty w IV kwartale 2008 roku.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 9 mln zł do 86 mln zł.

Zysk brutto w I kwartale wyniósł 103,3 mln zł i był niższy od wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku o 75,4 proc.

dlkje82

"Związane jest to głównie z poziomem odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz brakiem transakcji jednorazowych, podczas gdy w poprzednim roku zanotowano wyjątkowo niski poziom rezerw kredytowych oraz zrealizowano sprzedaż spółki Vectra SA z zyskiem na poziomie 137,7 mln zł" - napisano w raporcie.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 397,1 mln zł i okazał się lepszy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 379 mln zł (w przedziale oczekiwań 308-398 mln zł)

Wynik z prowizji w pierwszym kwartale 2009 roku wyniósł 121,8 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 124 mln zł (oczekiwania wahały się od 110 mln zł do 134 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie pierwszych trzech miesięcy 2009 roku 210 mln zł, podczas gdy w IV kwartale 2008 roku było to 130 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 183 mln zł.

dlkje82

Przyrost rezerw w I kwartale 2009 roku w relacji do IV kwartału ubiegłego roku dotyczył zarówno wzrostu rezerw w Bankowości Detalicznej (o 24,4 mln zł), jak i wáPionie Korporacji i Rynków Finansowych (o 57,7 mln zł).

Rezerwy wzrosły w samym banku, podczas gdy w spółkach zależnych poziom rezerw był niższy o 2,6 mln zł.

BRE Bank podał, że ok. 70,2 mln zł rezerw w 2009 roku związanych było z kredytami powiązanymi z transakcjami pochodnymi.

Wskaźnik kosztów do dochodów grupy wyniósł na koniec marca 2009 roku 53,4 proc. wobec 55,1 proc. w całym 2008 roku. ROE brutto wynosi 10,4 proc.

dlkje82

Współczynnik wypłacalności na koniec marca 2009 roku wyniósł 10,26 proc., wobec 10,04 proc. na koniec roku poprzedniego oraz 9,48 proc. na koniec marca 2008 roku.

Suma bilansowa Grupy BRE Banku na 31 marca 2009 roku osiągnęła wartość 81,2 mld zł, co stanowi przyrost roczny w wysokości 34,2 proc. oraz spadek o 1,6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że w I kwartale nastąpiło zdecydowane zmniejszenie dynamiki wzrostu kredytów, a zanotowany przyrost (ok. 8 proc. kredytów łącznie i 11 proc. dla kredytów klientów indywidualnych) był prawie wyłącznie skutkiem zmiany kursów walutowych.

Zobowiązania wobec klientów w skali roku wzrosły o 5,1 proc. Na koniec I kwartału 2009 roku osiągnęły one poziom 35,3 mld zł. Bank podał, że w I kwartale 2009 roku utrzymała się tendencja spadku środków od klientów zarówno indywidualnych (o 1 mld zł), jak i korporacyjnych (o 1,8 mld zł), co przełożyło się na spadek wartości zobowiązań od klientów łącznie o 6,5 proc.

dlkje82

Na koniec pierwszego kwartału 2009 roku bankowość detaliczna BRE Banku obsługiwała 2,63 mln klientów. W ciągu tego okresu pozyskano 103,7 tys. nowych klientów. Liczba wydanych kart kredytowych na koniec pierwszego kwartału wyniosła 433,5 tys. sztuk. Przyrost od początku roku wyniósł 42,0 tys. sztuk.

Na koniec pierwszego kwartału 2009 roku mBank w Czechach i na Słowacji obsługiwał 293,9 tys. klientów. Od początku 2009 roku pozyskano tam 49,9 tys. nowych klientów.

W okresie styczeń-marzec 2009 roku BRE Bank pozyskał 448 nowych klientów korporacyjnych. Łączna liczba tych klientów na koniec marca 2009 roku wynosiła 13.081 podmiotów.

dlkje82

Podziel się opinią

Share
dlkje82
dlkje82