Trwa ładowanie...
d3ubvnd

Alstom Power żąda od Rafako 135 mln zł na poczet kar nałożonych przez PGE GiEK

21.12. Warszawa (PAP) - Alstom Power zażądał za pośrednictwem Banku BGŻ przekazania przez Rafako łącznej kwoty 135 mln zł na poczet kar umownych nałożonych przez PGE Górnictwo i...

Share
d3ubvnd

21.12. Warszawa (PAP) - Alstom Power zażądał za pośrednictwem Banku BGŻ przekazania przez Rafako łącznej kwoty 135 mln zł na poczet kar umownych nałożonych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna za nieterminowe wykonanie zamówienia - poinformowało Rafako w komunikacie.

Zamówienie zawarte między PGE GIEK a konsorcjum Rafako i spółkami z grupy Alstom Power dotyczyło dostawy kotła oraz instalacji odsiarczania spalin dla bloku 858 MW dla PGE Elektrownia Bełchatów.

Rafako poinformowało, że bank BGŻ w ciągu 5 dni bankowych zamierza dokonać na rzecz Alstom Power wypłaty 118,1 mln zł oraz 16,8 mln zł. Jednocześnie bank zażądał, aby Rafako w tym czasie zgromadziło wspomniane środki pieniężne na rachunku bankowym.

d3ubvnd

"Zdaniem emitenta brak jest uzasadnionych podstaw do wypłaty środków z gwarancji bankowych. W pierwszym rzędzie emitent kwestionuje obowiązek zapłaty zobowiązania z tytułu nałożonych kar umownych przez Alstom Power oraz Alstom Power Systems GmbH w sytuacji, w której podmioty te nie dokonały zapłaty z tytułu swojego zobowiązania na rzecz zamawiającego i kwestionują jego zasadność. Emitent kwestionuje również okoliczności wskazane przez spółki Alstom, tj. wskazywane opóźnienie emitenta w wykonywaniu swojego zakresu prac. Zdaniem emitenta na podstawie umowy łączącej go ze spółkami Alstom brak jest podstaw do przypisania emitentowi opóźnień wskazanych ze strony tych spółek" - poinformowało Rafako. (PAP)

pr/

d3ubvnd

Podziel się opinią

Share
d3ubvnd
d3ubvnd