Trwa ładowanie...
d3u25uj

B3SYSTEM - Korekta raportu nr 77/2012 - Realizacja zamówień z Bankiem PKO BP S.A. spełniających ł...

B3SYSTEM - Korekta raportu nr 77/2012 - Realizacja zamówień z Bankiem PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium znaczącej umowy (77/2012)

Share
d3u25uj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2012 | k | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 77/2012 - Realizacja zamówień z Bankiem PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej Spółka] informuje, iż w związku z otrzymaną od Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej Bank] korektą zamówienia zmianie uległy kwoty wskazane w raporcie nr 77/2012 w ten sposób, że: a) łączna wartość netto zamówień zrealizowanych przez Spółkę w okresie objętym raportem wyniosła 1.028.985,73 złotych netto, a nie jak podano w opublikowanym raporcie 1.106.271,03 złotych netto; b) kwota transakcji o największej wartości netto, którym było zamówienie z dnia 20 listopada 2012 roku, wyniosła 499.920 złotych netto, a nie jak podano w opublikowanym raporcie 577.204 złotych netto. Pozostała treść raportu nr 77/2012 nie ulega zmianie. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 pkt 8) w zw. z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u25uj

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-01-04 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u25uj

Podziel się opinią

Share
d3u25uj
d3u25uj