Trwa ładowanie...
kontrole

"Bądź pewny, silny, kompetentny" - nowa kampania edukacyjna PIP

"Bądź pewny, silny, kompetentny" - to hasło rozpoczynającej się w poniedziałek kampanii, której celem jest edukacja pracowników i pracodawców

Share
"Bądź pewny, silny, kompetentny" - nowa kampania edukacyjna PIP
Źródło: thinkstock
d2hsjgd

"Celem kampanii jest zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, promocja postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy. Bardzo istotne jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że regulacje prawa pracy mają wpływ m.in. na wyższy komfort pracy" - powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka Głównego Inspektoratu Pracy Maria Kacprzak-Rawa.

Spoty informacyjne dotyczące najnowszej kampanii PIP emitowane są w telewizji oraz rozgłośniach radiowych. Informacje na jej temat można też znaleźć na portalu www.pracuj.pl oraz na ekranach umieszczonych w warszawskim metrze i pojazdach komunikacji publicznej w innych miastach wojewódzkich.

d2hsjgd

Według trzech czwartych Polaków pracownicy skłonni są do rezygnacji z egzekwowania swoich praw w pracy, by utrzymać posadę. 25 proc. respondentów uważa, że obchodzenie przez pracodawców przepisów prawa pracy jest bardzo częste, a 30 proc. - że częste - poinformowała GIP, powołując się na sondaż Instytutu Badawczego Pentor Research International.

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wśród problemów zgłaszanych w skargach pracowniczych dominowały nieprawidłowości związane z wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami pieniężnymi wynikającymi ze stosunku pracy (37 proc.). Skargi dotyczyły także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (19 proc.), czasu pracy (12 proc.), legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej (4 proc.) oraz urlopów (3 proc.).

Zapytania kierowane do inspekcji pracy dotyczyły przede wszystkim nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (27 proc. wszystkich porad), czasu pracy i urlopów (21 proc.), wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych (17 proc.), a także uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz pracą młodocianych (7 proc.).

W 2010 roku inspektorzy PIP przeprowadzili ponad 95 tys. kontroli u ok. 70 tys. pracodawców, na rzecz których pracę świadczyło łącznie prawie 3,7 mln osób.

Wśród oficjalnych partnerów kampanii są m.in.: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Pracodawcy RP, NSZZ "Solidarność", a także ponad 30 organizacji i portali studenckich. Szczegóły kampanii można znaleźć na stronie internetowej: www.prawawpracy.pl

d2hsjgd

Podziel się opinią

Share
d2hsjgd
d2hsjgd