Trwa ładowanie...
d1ma0yj
espi

CIECH - Podpisanie umów na zakup energii elektrycznej w systemie TPA dla Spółek Grupy Chemicznej...

CIECH - Podpisanie umów na zakup energii elektrycznej w systemie TPA dla Spółek Grupy Chemicznej Ciech (72/2011)
Share
d1ma0yj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów na zakup energii elektrycznej w systemie TPA dla Spółek Grupy Chemicznej Ciech | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA (Emitent) informuje, że w dniu 30 listopada 2011 r, zakończył się etap negocjacji sfinalizowany podpisaniem umów na skonsolidowany zakup energii elektrycznej w systemie TPA przez Spółki Grupy Ciech na 2012 r. W wyniku przeprowadzonej akcji ofertowo-przetargowej, jako dostawcę energii elektrycznej na uwolnionym rynku energii, wyłoniono ENEA S.A. z którą Spółki Grupy Ciech: Soda Polska Ciech Sp. z o.o., ZCh Zachem S.A., ZCh Organika - Sarzyna S.A., ZCh Alwernia S.A., Vitrosilicon S.A. (Spółki) zawarły umowy na 2012 r. Łączny wolumen zakupionej energii elektrycznej wyniesie około 454 tys. MWh, a łączna szacowana wartość umów pomiędzy Spółkami a ENEA S.A. wynosi ok. 105,6 mln PLN netto (bez opłat dystrybucyjnych na poziomie 28 mln PLN oraz bez VAT). Wolumen zakupionej energii elektrycznej uzupełniony będzie produkcją własnej energii elektrycznej na poziomie 450 tys. MWh z elektrociepłowni będących własnością spółki Grupy - Sody Polskiej Ciech. Warunki umów nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wysokość maksymalnej kary umownej (za ewentualne zaleganie z płatnościami) wynosi 18 mln złotych i nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary. Wynegocjowane warunki zakupu energii w systemie TPA na 2012 rok, podobnie jak w latach 2010 ? 2011, umożliwiają utrzymanie cen energii elektrycznej na najniższym rynkowo poziomie. Osiągnięta optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej przyczyni się do poprawy wskaźników finansowych Spółek Grupy Chemicznej Ciech. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 0226391451
(telefon) (fax)
biuro.prasowe@ciech.com www.ciech.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Rafał Rybkowski Członek Zarządu
2011-12-01 Artur Osuchowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ma0yj

Podziel się opinią

Share
d1ma0yj
d1ma0yj