Trwa ładowanie...
dqixe03

Czy kłamstwo w CV jest dopuszczalne?

Na odstępstwa od prawdy bądź nieścisłości w CV pozwala sobie co trzeci szukający pracy. Czy za kłamstwo czeka go kara? Owszem.
Share
Czy kłamstwo w CV jest dopuszczalne?
dqixe03

Rumieniec na twarzy

Firmy nie chcą ryzykować. Coraz częściej zatrudniają specjalistów, którzy dokładnie prześwietlają życiorysy i sprawdzają przeszłość osoby, która ubiega się o pracę.

- W trakcie prowadzonych przeze mnie rozmów z kandydatami w agencji doradztwa personalnego zawsze sprawdzaliśmy prawdziwość CV i kiedy prawda wyszła na jaw, niejednokrotnie zdarzało mi się widzieć rumieniec wstydu i konsternacji u kandydata szukającego pracy – opowiada Małgorzata Rymkiewicz, psycholog. – Niestety sytuacje „podrasowywania” swojego CV są częste. Osobiście nie polecam takiego działania. Kompromitacja i smutny koniec są nieuniknione. Najczęściej prześwietlane są takie branże, jak farmacja, służba zdrowia czy administracja państwowa.

dqixe03

Utrata zaufania

Na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności skazał w minionym roku sąd z Plymouth 29-letnią Brytyjkę za to, że nakłamała w swoim CV. W Polsce coraz liczniejsza grupa pracodawców ma świadomość zagrożeń, wynikających z zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika. A co grozi samemu pracownikowi za napisanie nieprawdy?

- W Kodeksie pracy nie znajdziemy wprost sankcji za czyn polegający na podaniu w CV niezgodnych z prawdą informacji o przebytym doświadczeniu czy posiadanych uprawnieniach. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może rozwiązać z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w przypadku utraty zaufania do pracownika (a podanie nieprawdziwych informacji przez pracownika utratę zaufania może bez wątpienia powodować) – tłumaczy Łukasz Berg z Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasza Posadzkiego w Gdańsku. - Warto mieć także na uwadze, że przyczyną uzasadniającą rozwiązanie przez pracodawcę za wypowiedzeniem umowy o pracę może być również brak kwalifikacji lub doświadczenia pracownika wymaganych na danym stanowisku. Niezależnie od powyższego pracodawca może wystąpić przeciwko podającemu nieprawdziwe informacje pracownikowi z roszczeniem odszkodowawczym, co w praktyce może wydawać się trudne, jako że to na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania szkody (oraz jej wysokości) powstałej na skutek
podania na etapie procesu rekrutacyjnego przez kandydata na pracownika nieprawdziwych informacji.

Kara musi być

To, że Kodeks pracy nie mówi bezpośrednio o ukaraniu za fałszywe CV, nie oznacza, że można czuć się bezkarnym. - Warto zwrócić uwagę na przepis art. 61 par.1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, oznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany” – dodaje Łukasz Berg z Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasza Posadzkiego w Gdańsku.

ml/JK

dqixe03

Podziel się opinią

Share
dqixe03
dqixe03