Trwa ładowanie...
d1vq8tz
d1vq8tz
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d1vq8tz
SYMB FUNDUSZ 4-05 30-04 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,37 12,01 3,00
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,84 11,70 1,20
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,12 13,08 0,31
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,06 5,96 1,68
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,61 11,61 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,70 8,52 2,11
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,18 5,07 2,17
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,59 4,45 3,15
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,70 7,62 1,05
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,51 10,50 0,10
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,39 6,29 1,59
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,84 10,83 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,10 6,86 3,50
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,06 6,04 0,33
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,49 5,45 0,73
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,58 3,57 0,28
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,71 8,67 0,46
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 8,84 8,79 0,57
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,77 8,70 0,80
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 20,96 20,58 1,85
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 26,47 25,66 3,16
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 21,48 21,23 1,18
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2378,92 2379,86 -0,04
CARS BPH Akcji subf. 219,30 213,42 2,76
CADP BPH Obligacji 1 subf. 207,04 207,02 0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,67 1,64 1,83
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 33,71 33,16 1,66
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 52,29 50,52 3,50
CASK BPH Skarbowy subf. 27,73 27,72 0,04
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,64 1,61 1,86
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,35 12,23 0,98
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,70 10,68 0,19
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1029,84 1029,37 0,05
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 121,25 117,23 3,43
CUOB CU Obligacji 155,46 155,60 -0,09
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 131,50 130,95 0,42
CUPA CU Polskich Akcji 244,26 236,86 3,12
INGA ING FIO Akcji typu A i B 193,20 186,86 3,39
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 203,79 200,02 1,88
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 200,92 201,39 -0,23
INRO ING FIO Rosja EUR 44,77 43,71 2,43
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 10,195 9,97 2,25
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 64,39 60,80 5,90
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 19,483 18,50 5,30
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 182,79 180,82 1,09
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 206,00 206,04 -0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 213,86 207,13 3,25
ING2 ING SFIO Obligacji 2 175,69 175,98 -0,16
INGC ING FIO SMS 130,53 127,75 2,18
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 77,58 75,02 3,41
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 86,48 84,88 1,89
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 112,44 112,72 -0,25
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 98,22 97,14 1,11
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 110,11 110,05 0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 63,03 61,19 3,01
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 54,58 53,35 2,31
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 48,75 46,77 4,23
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 52,24 50,67 3,10
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 94,49 92,10 2,60
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 107,47 105,62 1,75
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 99,69 99,33 0,36
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 53,06 51,28 3,47
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 138,95 136,54 1,77
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 154,40 154,55 -0,10
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 136,16 136,07 0,07
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 154,60 152,98 1,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 55,90 53,63 4,23
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 110,53 110,78 -0,23
KBPY KBC Portfel Pieniężny 113,07 113,04 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 41,92 41,04 2,14
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 41,98 41,04 2,29
WAGA KBC GAMMA SFIO 174,21 174,38 -0,10
WABE KBC BETA SFIO 148,79 144,53 2,95
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,99 49,99 2,00
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 108,19 107,18 0,94
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 98,80 97,34 1,50
PKCA PKO/CS Akcji 237,57 231,80 2,49
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,71 103,80 -0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 102,11 101,15 0,95
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 81,53 79,01 3,19
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 144,16 151,48 -4,83
STBP SUPERFUND TREND BIS POW (4) 136,99 136,81 0,13
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) 31,20 31,21 -0,04
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) 41,45 41,64 -0,44
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 62,47 60,99 2,43
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 106,87 105,03 1,75
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 120,34 120,31 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 110,85 109,89 0,87
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 75,85 74,95 1,20
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,20 100,19 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 119,87 119,95 -0,07
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 206,09 203,00 1,52
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 245,94 239,41 2,73
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 153,38 149,16 2,83
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 137,04 134,76 1,69
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 113,39 112,33 0,94
NOAA Noble Fund Akcji 76,15 74,39 2,37
NOMA Noble Fund Mieszany 92,36 91,20 1,27
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,37 108,50 -0,12
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 46,34 46,18 0,35
NLUX Noble Fund Luxury 96,38 93,24 3,37
NOTI Noble Fund Timingowy 113,62 113,72 -0,09
NOGR Noble Fund Global Return 99,80 99,72 0,08
SKAK SKARBIEC Kasa 268,16 268,16 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 229,89 228,95 0,41
SKAA SKARBIEC Akcja 219,80 215,15 2,16
SYMBOL FUNDUSZ 05-05 04-05 Zmiana dzienna %
DWZR DWS FIO Zrównoważony 261,37 259,30 0,80
DWDP DWS FIO DPW 230,49 230,36 0,06
DWAK DWS FIO Akcji 273,76 269,16 1,71
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 218,84 219,15 -0,14
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 203,82 202,39 0,71
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 120,96 119,32 1,37
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 74,93 71,99 4,08
RBED 130/30European Equities D EUR 59,59 58,85 1,26
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,71 22,07 2,90
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 38,15 37,44 1,90
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 67,62 65,48 3,27
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 89,54 87,14 2,75
RBOP European Opportunities D EUR 46,60 44,44 4,86
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 40,90 40,11 1,97
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,51 68,14 0,54
RBPE Robeco Property Equities D EUR 55,71 53,32 4,48
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 152,39 151,30 0,72
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 145,60 142,49 2,18
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 30-04 29-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 299,28 300,29 -0,34
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1488,24 1486,93 0,09
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 361,74 361,43 0,09
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 704,61 706,84 -0,32
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1223,61 1219,70 0,32
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 535,73 534,02 0,32
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 555,00 554,49 0,09
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 340,67 340,36 0,09
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 761,47 760,84 0,08
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 453,08 452,71 0,08
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 547,42 546,81 0,11
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 479,39 478,86 0,11
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 775,17 774,30 0,11
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 623,63 622,93 0,11
KB28 EUROPE C1 (EUR) 191,67 191,83 -0,08
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,60 106,68 -0,07
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 691,33 687,34 0,58
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 435,13 432,62 0,58
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 452,41 452,17 0,05
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 671,65 671,29 0,05

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d1vq8tz

Podziel się opinią

Share
d1vq8tz
d1vq8tz