Trwa ładowanie...
d4jrl4g
d4jrl4g
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d4jrl4g
SYMB FUNDUSZ 19-12 18-12 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,06 12,14 -0,66
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,95 11,98 -0,25
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,35 13,42 -0,52
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,03 6,05 -0,33
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,42 11,41 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,74 8,82 -0,91
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,06 5,08 -0,39
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,52 4,55 -0,66
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,78 7,80 -0,26
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,66 10,67 -0,09
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,39 6,41 -0,31
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,64 10,64 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,80 6,87 -1,02
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,13 4,98 3,01
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,37 4,26 2,58
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,30 3,36 -1,79
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,21 7,98 2,88
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 7,60 7,28 4,40
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,57 7,37 2,71
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,83 139,91 -0,06
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 116,70 116,54 0,14
ALAK Allianz Akcji FIO 111,58 111,72 -0,13
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,95 113,92 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 109,32 108,72 0,55
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 87,94 87,81 0,15
ALBU Allianz Budownictwo 2012 49,86 50,31 -0,89
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 57,88 57,89 -0,02
ALPL Allianz Akcji Plus 57,12 57,28 -0,28
ALBR Allianz BRIC EUR 31,53 31,66 -0,41
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 40,21 40,12 0,22
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 67,38 66,34 1,57
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 54,61 54,92 -0,56
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 56,22 57,52 -2,26
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 67,49 66,72 1,15
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 69,07 70,20 -1,61
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 59,24 59,31 -0,12
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 19,13 19,21 -0,42
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 22,83 22,98 -0,65
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,83 19,89 -0,30
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2251,63 2246,69 0,22
CARS BPH Akcji subf. 207,35 209,24 -0,90
CADP BPH Obligacji 1 subf. 196,56 196,61 -0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,55 1,56 -0,64
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 30,88 31,13 -0,80
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 47,03 47,63 -1,26
CASK BPH Skarbowy subf. 27,01 27,00 0,04
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,28 1,29 -0,78
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 11,48 11,52 -0,35
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 9,87 9,77 1,02
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1012,26 1012,89 -0,06
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 99,75 99,83 -0,08
CUOB CU Obligacji 150,29 150,44 -0,10
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 126,55 126,69 -0,11
CUPA CU Polskich Akcji 232,78 234,51 -0,74
INGA ING FIO Akcji typu A i B 181,43 182,85 -0,78
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 197,36 198,25 -0,45
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 200,13 200,33 -0,10
INZE ING FIO Rosja (EUR) 7,83 7,92 -1,14
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 17,23 17,38 -0,86
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 178,59 179,14 -0,31
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 202,32 202,14 0,09
INA2 ING SFIO Akcji 2 201,83 203,72 -0,93
ING2 ING SFIO Obligacji 2 174,93 175,11 -0,10
INGC ING FIO SMS 121,73 122,90 -0,95
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 72,80 73,36 -0,76
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 84,00 84,41 -0,49
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 111,98 112,13 -0,13
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 95,94 96,26 -0,33
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,05 108,12 -0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 54,49 54,84 -0,64
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 42,04 42,49 -1,06
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 41,68 41,70 -0,05
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 41,84 42,27 -1,02
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 78,53 79,22 -0,87
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 96,29 96,62 -0,34
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,50 98,65 -0,15
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 47,77 48,05 -0,58
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 132,03 132,02 0,01
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 154,38 153,90 0,31
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 133,14 133,26 -0,09
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 148,51 148,70 -0,13
KBPA KBC Portfel Akcyjny 52,57 52,77 -0,38
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 110,81 110,56 0,23
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,77 110,76 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 37,54 37,78 -0,64
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 37,33 37,48 -0,40
WAGA KBC GAMMA SFIO 170,24 170,24 0,00
WABE KBC BETA SFIO 141,08 141,82 -0,52
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 46,30 46,63 -0,71
PIO6 PIONEER P FIO 143,31 143,19 0,08
EFOA PIONEER Obligacji FIO 273,75 273,57 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,47 39,45 0,05
EFZA PIONEER StabW FIO 172,71 173,14 -0,25
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,67 116,22 -0,47
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,73 6,74 -0,15
PIO3 PIONEER AP FIO 22,54 22,70 -0,70
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,00 4,03 -0,74
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,23 7,27 -0,55
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 34,00 34,47 -1,36
PIAE PIONEER Akcji Europ. 23,83 24,25 -1,73
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 34,33 33,56 2,29
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 26,78 26,00 3,00
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 22,44 21,93 2,33
PIO5 PIONEER AA FIO 41,39 40,57 2,02
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,59 11,59 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,61 8,61 0,00
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,61 7,62 -0,13
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,54 9,55 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,88 8,94 -0,67
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,46 8,50 -0,47
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,17 5,28 -2,08
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,70 4,74 -0,84
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,20 6,26 -0,96
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,46 3,51 -1,42
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,22 7,23 -0,14
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 5,96 6,00 -0,67
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 8,69 8,78 -1,03
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,17 10,20 -0,29
PITP PIONEER SFIO TP 17,81 17,83 -0,11
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 105,93 106,02 -0,08
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 97,93 98,12 -0,19
PKCA PKO/CS Akcji 222,19 223,50 -0,59
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,34 103,41 -0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 100,08 100,26 -0,18
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 78,25 78,63 -0,48
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 55,65 55,75 -0,18
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 104,09 104,45 -0,34
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,33 118,38 -0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 108,63 108,83 -0,18
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 73,70 73,75 -0,07
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 114,95 114,91 0,03
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 199,76 201,17 -0,70
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 231,19 232,30 -0,48
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 140,88 142,01 -0,80
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 131,35 131,83 -0,36
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 110,18 110,40 -0,20
NOAA Noble Fund Akcji 68,62 69,04 -0,61
NOMA Noble Fund Mieszany 86,60 87,01 -0,47
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,70 108,69 0,01
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 47,48 47,34 0,30
NLUX Noble Fund Luxury 79,57 79,89 -0,40
NOTI Noble Fund Timingowy 112,30 112,25 0,04
SKAK SKARBIEC Kasa 263,08 263,00 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 218,92 219,98 -0,48
SKAA SKARBIEC Akcja 203,65 205,56 -0,93
SYMBOL FUNDUSZ 22-12 19-12 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 164,75 165,77 -0,62
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 159,84 159,54 0,19
SEB3 SEB3 Akcji FIO 152,33 154,07 -1,13
DWZR DWS FIO Zrównoważony 243,37 245,46 -0,85
DWDP DWS FIO DPW 238,29 237,88 0,17
DWAK DWS FIO Akcji 250,64 254,42 -1,49
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 132368,64 132296,32 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 218,32 218,33 0,00
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 194,27 195,20 -0,48
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 111,27 112,25 -0,87
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 56,96 56,47 0,87
RBED 130/30European Equities D EUR 58,11 58,88 -1,31
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,50 22,47 0,13
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 30,71 30,62 0,29
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 52,76 52,12 1,23
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 69,75 69,02 1,06
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 69,80 68,87 1,35
RBOP European Opportunities D EUR 37,68 38,08 -1,05
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 38,80 38,20 1,57
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 69,46 69,73 -0,39
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 109,11 109,57 -0,42
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 58,00 57,30 1,22
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 55,82 55,85 -0,05
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 51,99 50,96 2,02
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 70,39 69,95 0,63
RBPE Robeco Property Equities D EUR 54,11 52,66 2,75
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 133,28 133,41 -0,10
GTAK IDEA Akcji FIO 123,44 123,91 -0,38
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 18-12 17-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 293,75 294,99 -0,42
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1365,86 1371,64 -0,42
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 332,00 333,41 -0,42
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 694,28 696,84 -0,37
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1136,72 1121,40 1,37
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 497,69 490,98 1,37
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 559,13 559,24 -0,02
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 343,25 343,32 -0,02
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 745,90 745,88 0,00
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 443,82 443,81 0,00
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 506,48 510,86 -0,86
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 443,54 447,38 -0,86
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 764,11 764,31 -0,03
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 614,75 614,92 -0,03
KB28 EUROPE C1 (EUR) 187,91 188,00 -0,05
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,50 104,55 -0,05
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 696,16 691,77 0,63
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 438,16 435,40 0,63
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 468,20 467,13 0,23
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 695,10 693,50 0,23

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/abs/

d4jrl4g

Podziel się opinią

Share
d4jrl4g
d4jrl4g