Trwa ładowanie...
d3dn2e6
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3dn2e6
SYMB FUNDUSZ 22-09 21-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,95 14,41 3,75
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,25 13,07 1,38
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,38 14,32 0,42
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,83 6,69 2,09
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 11,95 11,95 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,53 10,33 1,94
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,44 6,32 1,90
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,58 5,37 3,91
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,51 8,40 1,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,51 11,50 0,09
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 7,06 6,90 2,32
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,12 11,12 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,03 8,77 2,96
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,71 7,70 0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,09 7,00 1,29
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,23 4,18 1,20
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,26 9,25 0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,26 10,22 0,39
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,84 9,00 -1,78
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,94 142,19 -0,18
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,28 121,10 0,97
ALAK Allianz Akcji FIO 153,47 150,47 1,99
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,82 118,81 0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 103,24 103,79 -0,53
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,60 105,61 -0,01
ALBU Allianz Budownictwo 2012 67,16 65,53 2,49
ALMS Allianz Małych i Średnich SSub 86,03 85,80 0,27
ALPL Allianz Akcji Plus 75,03 74,89 0,19
ALBR Allianz BRIC EUR 53,03 53,10 -0,13
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 58,99 59,21 -0,37
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 92,25 91,81 0,48
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 75,91 75,28 0,84
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 74,40 74,61 -0,28
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 75,80 75,35 0,60
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 84,01 82,68 1,61
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 69,32 68,99 0,48
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,65 25,31 1,34
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,51 33,70 2,40
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,85 24,72 0,53
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 111,42 110,91 0,46
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 106,49 105,07 1,35
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2610,93 2603,55 0,28
CARS BPH Akcji Sub 274,05 265,53 3,21
CADP BPH Obligacji 1 Sub 223,99 223,61 0,17
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,96 1,93 1,55
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub 44,74 43,73 2,31
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 65,87 64,13 2,71
CASK BPH Skarbowy Sub 28,71 28,71 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,07 2,05 0,98
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,27 14,11 1,13
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,18 11,16 0,18
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1044,96 1044,93 0,00
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 122,67 121,91 0,62
CUOB FIO AI Obligacji 162,57 162,54 0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 145,99 145,28 0,49
CUPA FIO AI Polskich Akcji 321,34 311,42 3,19
DWZR DWS FIO Zrównoważony 292,83 284,76 2,83
DWDP DWS FIO DPW 233,02 232,99 0,01
DWAK DWS FIO Akcji 331,52 316,76 4,66
INGA ING FIO Akcji typu A i B 236,56 228,34 3,60
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 230,22 225,46 2,11
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,02 205,14 -0,06
INRO ING FIO Rosja EUR 55,81 54,56 2,29
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 13,427 13,15 2,13
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 74,97 74,92 0,07
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,685 26,48 0,78
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 198,70 196,29 1,23
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 212,29 212,02 0,13
INA2 ING SFIO Akcji 2 257,95 249,18 3,52
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,14 180,19 -0,03
INGC ING FIO SMS 159,44 156,10 2,14
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 94,97 91,77 3,49
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 97,59 95,58 2,10
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 114,81 114,89 -0,07
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 106,70 105,40 1,23
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 113,30 113,18 0,11
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 79,57 77,77 2,31
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 70,52 69,29 1,78
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 68,01 66,10 2,89
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,00 67,78 1,80
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 118,86 116,96 1,62
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,20 122,83 1,12
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 103,85 103,77 0,08
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 67,38 64,73 4,09
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 158,68 154,85 2,47
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 158,95 158,95 0,00
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 140,38 140,33 0,04
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 171,64 168,97 1,58
KBPA KBC Portfel Akcyjny 69,62 66,07 5,37
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,26 114,24 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 116,96 116,91 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich SSub 55,10 53,61 2,78
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,05 53,08 1,83
WAGA KBC GAMMA SFIO 179,38 179,34 0,02
WABE KBC BETA SFIO 176,25 169,33 4,09
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,18 62,72 0,73
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,70 10,52 1,71
PIO6 PIONEER P FIO 152,00 151,98 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 288,92 288,90 0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,37 42,36 0,02
EFZA PIONEER StabW FIO 205,47 202,21 1,61
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 148,60 144,48 2,85
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,18 9,01 1,89
PIO3 PIONEER AP FIO 31,46 30,31 3,79
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,80 10,53 2,56
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,21 37,08 0,35
PIAE PIONEER Akcji EuroSub 29,95 29,76 0,64
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,34 38,51 -0,44
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 40,97 40,92 0,12
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,34 27,44 -0,36
PIO5 PIONEER AA FIO 47,97 48,07 -0,21
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,45 12,45 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,76 9,64 1,24
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,95 8,79 1,82
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,74 9,74 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,70 10,52 1,71
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,02 10,02 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,90 11,88 0,17
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,05 10,99 0,55
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,86 7,73 1,68
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,98 5,94 0,67
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,21 8,15 0,74
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,52 5,54 -0,36
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,90 10,86 0,37
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,18 7,29 -1,51
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,63 10,61 0,19
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,53 11,53 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 20,37 20,15 1,09
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 114,08 113,44 0,56
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 105,62 104,74 0,84
PKCA PKO/CS Akcji 268,96 264,79 1,57
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,54 105,52 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 109,18 107,97 1,12
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,03 94,53 3,70
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 105,25 105,17 0,08
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 96,20 96,14 0,06
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,14 23,17 -0,11
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 34,24 33,98 0,77
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 77,74 75,21 3,36
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 117,40 115,07 2,02
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,72 122,69 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 117,76 116,56 1,03
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 85,26 85,15 0,13
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 105,94 105,93 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 125,27 125,25 0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 231,85 229,30 1,11
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 296,75 288,29 2,93
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 183,20 177,28 3,34
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 152,92 149,79 2,09
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 121,85 120,44 1,17
NOAA Noble Fund Akcji 95,67 92,58 3,34
NOMA Noble Fund Mieszany 103,76 101,66 2,07
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,48 110,47 0,01
NMSS Noble Fund Małych i Średnich SSub 55,01 54,60 0,75
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 98,87 99,16 -0,29
NOTI Noble Fund Timingowy 118,60 118,81 -0,18
NOGR Noble Fund Global Return 107,22 106,98 0,22
SKAK SKARBIEC Kasa 273,47 273,44 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 261,40 259,46 0,75
SKAA SKARBIEC Akcja 262,44 259,20 1,25
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,72 107,69 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 95,17 95,03 0,15
QUAG QUERCUS Agresywny 102,59 100,89 1,69
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 119,96 119,49 0,39
SYMBOL FUNDUSZ 23-09 22-09 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 200,39 198,41 1,00
SEB2 NOVO Obligacji FIO 180,72 180,62 0,06
SEB3 NOVO Akcji FIO 221,91 217,55 2,00
KHPŁ Korporacyjny SFIO 132353,97 132330,90 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 231,55 231,38 0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 238,09 235,19 1,23
UNIA UniKORONA (Akcje) Sub 156,83 153,44 2,21
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 93,47 91,77 1,85
RBED 130/30European Equities D EUR 70,77 70,36 0,58
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 26,59 26,46 0,49
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 43,61 43,72 -0,25
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 84,94 84,44 0,59
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 120,36 119,47 0,74
RBOP European Opportunities D EUR 58,52 58,05 0,81
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,54 44,95 -0,91
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,30 70,30 0,00
RBPE Robeco Property Equities D EUR 69,78 69,08 1,01
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 180,71 179,91 0,44
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 170,31 167,85 1,47
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 21-09 18-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 293,04 293,13 -0,03
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1572,41 1577,32 -0,31
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 382,19 383,39 -0,31
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 692,23 692,36 -0,02
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1421,70 1421,88 -0,01
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 622,46 622,53 -0,01
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 620,50 620,00 0,08
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 380,78 380,47 0,08
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 805,83 806,83 -0,12
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 479,48 480,07 -0,12
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 564,09 564,68 -0,10
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 493,99 494,51 -0,11
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 808,64 809,62 -0,12
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 650,54 651,33 -0,12
KB28 EUROPE C1 (EUR) 200,51 200,80 -0,14
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,51 111,67 -0,14
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 771,86 771,19 0,09
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 485,81 485,39 0,09
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 492,76 496,30 -0,71
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 731,57 736,81 -0,71

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d3dn2e6

Podziel się opinią

Share
d3dn2e6
d3dn2e6