Trwa ładowanie...
d3w31ma

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3w31ma

24.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-09 20-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,46 16,56 -0,60
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,76 15,79 -0,19
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,60 18,61 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,54 7,57 -0,40
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,14 15,14 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,15 11,18 -0,27
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,86 7,89 -0,38
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,37 6,41 -0,62
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,54 9,55 -0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,46 14,46 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,39 7,42 -0,40
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,47 13,47 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,83 8,89 -0,67
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,10 8,10 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,53 7,54 -0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,67 5,69 -0,35
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,11 10,07 0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,17 12,13 0,33
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,12 8,17 -0,61
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,15 8,20 -0,61
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,23 151,18 0,03
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,56 128,79 -0,18
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 165,45 167,00 -0,93
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,39 141,39 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,60 126,54 0,05
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,94 112,15 -0,19
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 90,06 90,86 -0,88
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 124,86 125,56 -0,56
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,73 100,66 -0,92
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,13 28,25 -0,42
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,43 33,68 -0,74
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,17 29,22 -0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,60 209,43 0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,11 165,29 -0,11
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 430,34 433,35 -0,69
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 354,26 355,26 -0,28
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 369,85 370,88 -0,28
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 407,07 408,13 -0,26
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 284,57 284,30 0,09
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 287,16 286,89 0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 295,49 295,20 0,10
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 371,12 374,51 -0,91
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 393,80 397,37 -0,90
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 432,70 436,54 -0,88
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 183,96 184,43 -0,25
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 223,00 222,97 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 224,54 224,51 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,74 228,70 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,83 24,85 -0,08
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,77 26,79 -0,07
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 28,00 28,01 -0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 228,16 228,64 -0,21
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 244,87 245,37 -0,20
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 272,87 273,38 -0,19
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,16 49,23 -0,14
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,86 62,12 -0,42
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,03 64,29 -0,40
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,40 67,67 -0,40
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,95 60,27 -0,53
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,38 59,47 -0,15
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 60,75 60,77 -0,03
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,62 124,61 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 148,92 152,11 -2,10
GOL2 INVESTOR Gold kat I 153,57 156,85 -2,09
GOL3 INVESTOR Gold kat P 161,74 165,16 -2,07
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 183,06 183,07 -0,01
DWP9 INVESTOR Rosja 148,07 147,71 0,24
DW01 INVESTOR Turcja 196,56 197,93 -0,69
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 163,25 163,20 0,03
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 138,92 139,19 -0,19
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 156,56 157,76 -0,76
WABE KBC BETA SFIO 210,54 212,26 -0,81
WAGA KBC GAMMA SFIO 219,16 219,17 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 117,10 117,13 -0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 82,11 82,72 -0,74
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,51 147,46 0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,74 143,79 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 75,81 76,22 -0,54
KBCA KBC Akcyjny 85,25 85,98 -0,85
KBAK KBC Aktywny 197,42 198,44 -0,51
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,92 200,73 0,09
KBPI KBC Pieniężny 167,80 167,84 -0,02
W3FF KBC Stabilny 223,94 224,45 -0,23
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,39 111,72 -0,30
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 111,47 112,24 -0,69
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,05 115,07 -0,02
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 75,61 75,95 -0,45
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 74,56 74,80 -0,32
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,63 178,59 0,02
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,03 10,02 0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,53 52,52 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,74 123,66 0,06
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,47 10,46 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,59 193,24 -0,34
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,61 11,61 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,15 122,80 -0,53
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,81 23,99 -0,75
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,63 10,70 -0,65
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,22 11,22 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,03 9,08 -0,55
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,80 16,91 -0,65
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,12 42,97 0,35
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,20 10,20 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 41,64 41,71 -0,17
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,16 59,95 0,35
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,10 39,09 0,03
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 74,97 75,15 -0,24
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,01 11,03 -0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,36 12,36 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,79 10,81 -0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,02 11,04 -0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,98 9,99 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,19 10,21 -0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,39 11,42 -0,26
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,22 10,23 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,74 14,73 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,59 13,59 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,05 8,08 -0,37
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,23 9,26 -0,32
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,48 8,48 0,00
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,29 7,36 -0,95
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,16 16,16 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,63 7,74 -1,42
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,45 11,45 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,01 16,04 -0,19
PITP PIONEER SFIO TP 25,59 25,66 -0,27
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 139,40 139,57 -0,12
PKCZ PKO Zrównoważony 121,16 121,49 -0,27
PKCA PKO Akcji 315,97 317,35 -0,43
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,58 140,48 0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 129,97 130,23 -0,20
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 112,25 112,94 -0,61
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 51,82 52,00 -0,35
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 51,83 52,17 -0,65
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 82,39 82,93 -0,65
PZBI PZU SEJF+ 58,68 58,67 0,02
SUBE SUPERFUND B EURO 191,72 192,96 -0,64
SUPB SUPERFUND B 810,37 813,22 -0,35
SUBD SUPERFUND B USD 259,24 261,05 -0,69
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 186,69 187,83 -0,61
SUAL SUPERFUND AKCJI 789,12 791,61 -0,31
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 252,44 254,11 -0,66
SUCE SUPERFUND C EURO 167,26 168,42 -0,69
SUPC SUPERFUND C 706,97 709,81 -0,40
SUCD SUPERFUND C USD 226,16 227,85 -0,74
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 154,20 158,63 -2,79
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 651,76 668,55 -2,51
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 208,50 214,61 -2,85
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 329,18 330,22 -0,31
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1391,37 1391,68 -0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 445,10 446,74 -0,37
SUAE SUPERFUND RED EURO 182,85 183,39 -0,29
SUPA SUPERFUND RED 772,85 772,88 0,00
SUAD SUPERFUND RED USD 247,23 248,10 -0,35
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,37 17,48 -0,63
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,41 73,66 -0,34
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,48 23,65 -0,72
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,15 17,26 -0,64
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,50 72,76 -0,36
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,19 23,36 -0,73
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,01 17,12 -0,64
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,88 72,13 -0,35
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,99 23,15 -0,69
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,88 16,98 -0,59
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 71,33 71,58 -0,35
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,82 22,98 -0,70
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,50 19,63 -0,66
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,43 82,71 -0,34
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,37 26,55 -0,68
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,44 143,38 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 91,32 91,62 -0,33
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,68 114,23 0,39
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,79 116,71 0,07
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 101,43 101,91 -0,47
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,73 114,79 -0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 162,45 162,40 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 134,37 134,61 -0,18
SKAA SKARBIEC Akcja 296,65 298,72 -0,69
SKAK SKARBIEC Kasa 318,29 318,20 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 286,45 287,56 -0,39
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 128,10 128,93 -0,64
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,56 132,81 -0,19
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 249,94 250,86 -0,37
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 380,69 382,26 -0,41
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 207,50 208,73 -0,59
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 164,17 164,72 -0,33
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,65 139,89 -0,17
NOAA Noble Fund Akcji 126,58 127,51 -0,73
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 88,11 88,48 -0,42
NOGR Noble Fund Global Return 110,73 111,24 -0,46
NOMA Noble Fund Mieszany 144,24 144,92 -0,47
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,90 129,90 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 126,57 126,57 0,00
NOTI Noble Fund Timingowy 142,16 143,19 -0,72
NOAF Noble Fund Africa 63,89 64,47 -0,90
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,79 130,75 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 138,63 138,90 -0,19
QUAG QUERCUS Agresywny 170,47 171,71 -0,72
QUBT QUERCUS Turcja 116,58 118,47 -1,60
QURO QUERCUS Rosja 94,80 95,27 -0,49
QULE QUERCUS lev 95,02 97,04 -2,08
QUSH QUERCUS short 85,32 84,45 1,03
QUGL QUERCUS Gold lev 61,42 61,78 -0,58
QUOS QUERCUS Oil short 85,85 84,94 1,07
QUWL QUERCUS Wheat lev 92,39 90,01 2,64
SYMBOL FUNDUSZ: 24-09 23-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 210,63 211,51 -0,42
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,02 213,89 0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 193,57 194,14 -0,29
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,29 310,04 0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 299,06 299,54 -0,16
UNIA UniKORONA Akcje Sub 197,18 197,86 -0,34
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 136,46 135,90 0,41
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 76,57 76,19 0,50

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-09 | 19-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,72 | 296,63 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1943,37 | 1947,66 | -0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 385,42 | 386,27 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 797,63 | 797,16 | 0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1949,32 | 1946,60 | 0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 657,36 | 656,44 | 0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 769,42 | 769,04 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,43 | 394,23 | 0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 909,23 | 914,29 | -0,55 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,35 | 458,90 | -0,56 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 697,24 | 697,23 | 0,00 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,49 | 566,47 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 876,99 | 878,95 | -0,22 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,44 | 653,90 | -0,22 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,55 | 236,91 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,80 | 112,97 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 955,41 | 953,20 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,52 | 506,35 | 0,23 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 860,56 | 867,09 | -0,75 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 469,03 | 472,58 | -0,75 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma