Trwa ładowanie...
dz9kr0z
dz9kr0z

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
dz9kr0z

28.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 27-05 26-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,01 15,82 1,20
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,14 14,07 0,50
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,91 15,90 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,20 7,15 0,70
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,68 12,68 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,83 10,73 0,93
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,00 6,95 0,72
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,91 5,84 1,20
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,03 8,98 0,56
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,51 12,49 0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,44 7,39 0,68
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,77 11,77 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,57 9,41 1,70
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,53 7,41 1,62
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,25 7,08 2,40
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,27 4,16 2,64
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,23 9,23 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 9,98 9,86 1,22
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 6,84 6,69 2,24
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 6,82 6,67 2,25
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,18 26,76 1,57
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,43 35,78 1,82
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,82 25,58 0,94
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,30 124,23 2,47
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,87 109,67 0,18
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2793,52 2784,68 0,32
CARS BPH Akcji Sub 288,65 286,25 0,84
CADP BPH Obligacji 1 Sub 237,40 236,87 0,22
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,07 2,06 0,49
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,12 45,75 0,81
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 65,46 65,23 0,35
CASK BPH Skarbowy Sub 29,84 29,84 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,11 2,08 1,44
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,23 15,17 0,40
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,14 12,10 0,33
CASP BPH SFIO Total Profit 1084,25 1076,08 0,76
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 126,86 126,22 0,51
CUOB FIO AI Obligacji 171,25 168,96 1,36
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 150,01 149,48 0,35
CUPA FIO AI Polskich Akcji 356,19 351,49 1,34
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 305,64 303,45 0,72
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 313,92 311,72 0,71
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 328,77 326,57 0,67
DWDP DWS FIO DPW kat A 243,39 242,80 0,24
DWD2 DWS FIO DPW kat I 245,16 244,57 0,24
DWD3 DWS FIO DPW kat P 248,08 247,48 0,24
DWAK DWS FIO Akcji kat A 347,89 343,48 1,28
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 360,76 356,34 1,24
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 378,44 374,01 1,18
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 166,89 165,28 0,97
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,89 197,87 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,74 198,72 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 200,02 200,01 0,00
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,34 21,22 0,57
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,33 22,20 0,59
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,67 22,55 0,53
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,18 157,17 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 198,25 196,38 0,95
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 207,76 205,88 0,91
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 220,91 219,03 0,86
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 50,52 50,04 0,96
DWP1 DWS BRIC akt A 77,48 74,87 3,49
BRI2 DWS BRIC akt I 77,89 75,28 3,47
BRI3 DWS BRIC akt P 77,72 75,11 3,47
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,28 77,66 0,80
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 69,18 68,55 0,92
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,28 71,60 0,95
DWP6 DWS Gotówkowy 111,95 111,94 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 179,21 179,43 -0,12
GOL2 DWS Gold kat I 179,89 180,11 -0,12
GOL3 DWS Gold kat P 179,69 179,91 -0,12
DWP8 DWS Agrobiznes 160,03 152,58 4,88
DWP9 DWS Rosja 149,41 146,45 2,02
DW01 DWS Turcja 197,07 196,84 0,12
DW02 DWS Indie i Chiny 193,15 191,18 1,03
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 143,58 141,21 1,68
DW04 DWS Ameryka Łacińska 173,98 175,91 -1,10
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 246,51 243,58 1,20
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 243,24 241,33 0,79
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 216,05 215,45 0,28
INRO ING FIO Rosja EUR 68,99 66,75 3,36
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 16,83 16,14 4,27
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 86,90 85,37 1,79
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,99 25,47 2,04
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 209,98 208,76 0,58
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 219,43 219,14 0,13
INA2 ING SFIO Akcji 2 276,29 273,67 0,96
ING2 ING SFIO Obligacji 2 192,21 191,61 0,31
INGC ING Subf. SMS 162,01 160,62 0,87
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 98,85 97,63 1,25
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 103,05 102,25 0,78
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 120,93 120,59 0,28
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 112,68 112,05 0,56
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,59 116,43 0,14
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 81,81 81,19 0,76
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 68,52 67,68 1,24
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 65,52 65,08 0,68
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 67,59 67,20 0,58
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 128,03 127,40 0,49
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 121,97 121,16 0,67
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 102,63 102,08 0,54
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 111,29 108,84 2,25
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 101,83 99,32 2,53
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 100,02 97,50 2,58
ING6 ING Subf Sektora Energii 105,73 101,72 3,94
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 103,85 101,95 1,86
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 112,83 110,97 1,68
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 105,49 103,67 1,76
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 107,65 105,82 1,73
IN11 ING Subf Japonia 103,16 101,68 1,46
IN12 ING Subf Nowej Azji 92,71 90,91 1,98
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 93,06 90,09 3,30
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 92,44 89,23 3,60
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 115,14 114,60 0,47
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 104,09 104,49 -0,38
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 110,41 108,66 1,61
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 98,11 96,11 2,08
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 101,77 100,74 1,02
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 73,72 72,81 1,25
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 170,83 169,59 0,73
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 167,84 167,41 0,26
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,83 145,53 0,21
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 184,39 183,30 0,59
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,27 74,30 1,31
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,57 120,23 0,28
KBPY KBC Portfel Pieniężny 122,37 122,04 0,27
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 59,68 58,92 1,29
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 57,59 56,99 1,05
WAGA KBC GAMMA SFIO 187,29 186,99 0,16
WABE KBC BETA SFIO 193,86 192,05 0,94
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 65,13 64,43 1,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,72 156,69 0,02
EFOA PIONEER Obligacji FIO 296,48 295,52 0,32
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,02 43,85 0,39
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,84 100,72 0,12
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,85 100,71 0,14
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 210,53 209,61 0,44
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,76 152,96 0,52
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,66 9,61 0,52
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,20 33,00 0,61
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,10 10,98 1,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,62 38,97 -0,90
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,42 9,42 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,02 29,41 2,07
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 47,51 47,86 -0,73
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 52,56 52,22 0,65
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,57 32,49 0,25
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 55,91 55,61 0,54
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,96 12,93 0,23
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,17 10,08 0,89
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,36 9,24 1,30
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,98 9,98 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,35 11,31 0,35
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,42 10,38 0,39
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,04 10,04 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,01 12,11 -0,83
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,08 11,20 -1,07
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,77 7,72 0,65
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,10 6,04 0,99
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,61 7,60 0,13
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,83 6,63 3,02
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,52 12,71 -1,49
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,90 7,86 0,51
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,14 10,14 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,35 11,34 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,34 12,42 -0,64
PITP PIONEER SFIO TP 21,87 21,76 0,51
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 119,70 119,03 0,56
PKCZ PKO Zrównoważony 110,76 109,90 0,78
PKCA PKO Akcji 281,27 278,66 0,94
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,33 109,04 0,27
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 113,94 113,44 0,44
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 105,34 104,56 0,75
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,89 76,82 0,09
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,99 22,92 0,31
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,75 18,57 0,97
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 77,73 77,45 0,36
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 23,24 23,35 -0,47
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 18,96 18,82 0,74
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 78,98 78,70 0,36
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 23,62 23,73 -0,46
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 19,26 19,12 0,73
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 77,96 77,68 0,36
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 23,31 23,42 -0,47
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 19,01 18,87 0,74
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,18 84,28 -0,12
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,17 25,14 0,12
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,53 20,37 0,79
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,65 82,71 1,14
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 120,59 119,63 0,80
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,52 126,50 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,03 120,39 0,53
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 89,03 87,73 1,48
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,18 110,08 0,09
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 136,79 136,28 0,37
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 236,02 234,05 0,84
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 312,64 309,55 1,00
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 189,18 186,91 1,21
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 156,70 155,30 0,90
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,83 124,95 0,70
NOAA Noble Fund Akcji 106,06 104,85 1,15
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 63,89 63,36 0,84
NOGR Noble Fund Global Return 119,78 118,25 1,29
NOMA Noble Fund Mieszany 113,05 112,21 0,75
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,36 116,13 0,20
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 109,64 109,49 0,14
NOTI Noble Fund Timingowy 125,98 125,57 0,33
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 112,43 112,42 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 109,78 109,47 0,28
QUAG QUERCUS Agresywny 128,49 127,37 0,88
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 131,00 129,50 1,16
SYMBOL FUNDUSZ 28-05 27-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 222,31 220,25 0,94
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 185,16 183,75 0,77
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 202,27 201,09 0,59
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136549,10 136538,84 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 252,77 252,02 0,30
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,04 251,32 1,08
UNIA UniKORONA Akcje Sub 168,37 165,76 1,57
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 197,47 195,93 0,79
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 192,11 189,29 1,49
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 26-05 25-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 315,76 316,23 -0,15
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1823,34 1796,10 1,52
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 418,04 411,80 1,52
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 776,93 778,07 -0,15
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1474,89 1466,47 0,57
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 593,83 590,44 0,57
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 652,34 653,04 -0,11
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 381,28 381,69 -0,11
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 857,59 851,32 0,74
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 483,68 480,14 0,74
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 631,15 626,79 0,70
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 543,73 539,97 0,70
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 810,05 812,94 -0,36
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 638,76 641,04 -0,36
KB28 EUROPE C1 (EUR) 211,20 210,70 0,24
KB29 EUROPE D1 (EUR) 112,22 111,95 0,24
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 821,58 823,81 -0,27
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 491,78 493,11 -0,27
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 494,90 487,05 1,61
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 782,47 770,06 1,61

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

dz9kr0z

Podziel się opinią

Share
dz9kr0z
dz9kr0z