Trwa ładowanie...
d3tvur8

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3tvur8

22.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 21-02 20-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,57 15,61 -0,26
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,42 15,43 -0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,58 18,55 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,46 7,46 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,91 14,90 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,31 11,35 -0,35
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,64 6,68 -0,60
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,78 5,79 -0,17
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,81 9,83 -0,20
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,38 14,37 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,47 6,53 -0,92
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,27 13,26 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,04 9,09 -0,55
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,02 8,13 -1,35
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,81 7,96 -1,88
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,38 5,40 -0,37
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,19 10,07 1,19
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,56 12,66 -0,79
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,28 7,36 -1,09
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,31 7,39 -1,08
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,67 149,40 0,18
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,13 129,07 0,05
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 165,60 166,62 -0,61
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,35 139,27 0,06
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,91 125,68 0,18
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,18 121,72 -0,44
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 85,16 85,46 -0,35
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 102,73 103,27 -0,52
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 97,13 97,47 -0,35
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,59 27,67 -0,29
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,66 32,90 -0,73
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,66 28,69 -0,10
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,53 209,44 0,04
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,54 167,70 -0,10
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 396,50 398,70 -0,55
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 326,06 327,24 -0,36
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 339,06 340,24 -0,35
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 368,51 369,67 -0,31
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 281,88 281,42 0,16
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 284,30 283,84 0,16
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 291,52 291,05 0,16
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 358,16 359,25 -0,30
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 377,90 378,98 -0,28
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 409,83 410,89 -0,26
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 160,70 161,69 -0,61
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 219,07 219,03 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 220,46 220,42 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 224,06 224,01 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,36 23,40 -0,17
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,01 25,04 -0,12
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,99 26,02 -0,12
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 183,11 184,03 -0,50
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 195,85 196,77 -0,47
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 216,10 217,01 -0,42
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,06 44,31 -0,56
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,59 67,23 -0,95
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,59 69,22 -0,91
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,34 71,97 -0,88
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,62 60,09 -0,78
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,67 56,16 -0,87
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,71 56,22 -0,91
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,90 122,88 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 187,43 186,28 0,62
GOL2 INVESTOR Gold kat I 192,48 191,33 0,60
GOL3 INVESTOR Gold kat P 200,54 199,38 0,58
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 197,14 198,87 -0,87
DWP9 INVESTOR Rosja 153,85 154,64 -0,51
DW01 INVESTOR Turcja 217,56 220,24 -1,22
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 172,29 172,81 -0,30
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,46 146,08 -0,42
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 174,28 175,65 -0,78
WABE KBC BETA SFIO 208,08 208,50 -0,20
WAGA KBC GAMMA SFIO 216,43 216,31 0,06
KBDL KBC DELTA SFIO 116,31 116,06 0,22
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,87 78,12 -0,32
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 145,82 145,53 0,20
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,43 141,29 0,10
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,55 62,81 -0,41
KBCA KBC Akcyjny 77,99 78,30 -0,40
KBAK KBC Aktywny 189,01 189,19 -0,10
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,66 201,12 0,27
KBPI KBC Pieniężny 165,47 165,37 0,06
W3FF KBC Stabilny 217,62 217,47 0,07
KB60 KBC Globalny Akcyjny 107,23 106,55 0,64
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 111,69 111,78 -0,08
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,43 112,81 0,55
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,56 60,92 -0,59
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,88 61,18 -0,49
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 175,58 175,55 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,96 13,96 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,40 52,36 0,08
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,38 114,36 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,23 122,13 0,08
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,37 10,35 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,02 189,35 -0,17
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,22 11,25 -0,27
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,23 117,60 -0,31
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,14 6,16 -0,32
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,64 22,72 -0,35
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,70 9,74 -0,41
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,03 11,10 -0,63
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,39 7,43 -0,54
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,65 13,75 -0,73
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,55 42,37 0,42
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,19 10,18 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 37,10 37,52 -1,12
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,49 60,34 1,91
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,12 36,58 1,48
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 68,25 67,43 1,22
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,99 11,00 -0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,32 12,31 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,13 11,14 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,98 10,99 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,96 9,99 -0,30
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,30 10,33 -0,29
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,93 10,95 -0,18
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,21 10,21 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,51 14,66 -1,02
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,96 13,05 -0,69
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,10 8,26 -1,94
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,09 8,19 -1,22
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,17 8,29 -1,45
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,49 7,56 -0,93
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,08 16,08 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,38 8,42 -0,48
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,27 11,27 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,30 15,35 -0,33
PITP PIONEER SFIO TP 24,65 24,67 -0,08
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,73 136,95 -0,89
PKCZ PKO Zrównoważony 117,36 117,83 -0,40
PKCA PKO Akcji 293,70 295,39 -0,57
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,10 140,13 -0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,96 126,18 -0,17
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,09 103,44 -0,34
SUPA SUPERFUND A 725,73 728,05 -0,32
SUAD SUPERFUND A USD 229,42 234,84 -2,31
SUAE SUPERFUND A EURO 173,79 175,00 -0,69
SUPB SUPERFUND B 808,54 812,57 -0,50
SUBD SUPERFUND B USD 255,60 262,10 -2,48
SUBE SUPERFUND B EURO 193,62 195,32 -0,87
SUPC SUPERFUND C 700,40 704,18 -0,54
SUCD SUPERFUND C USD 221,41 227,14 -2,52
SUCE SUPERFUND C EURO 167,72 169,27 -0,92
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 768,18 782,98 -1,89
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 248,84 252,56 -1,47
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 183,95 188,21 -2,26
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1356,81 1356,29 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 428,92 437,48 -1,96
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 324,91 326,02 -0,34
SUAL SUPERFUND AKCJI 707,49 712,99 -0,77
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 223,66 229,98 -2,75
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 169,42 171,38 -1,14
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,63 73,97 -0,46
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,28 23,86 -2,43
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,63 17,78 -0,84
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 71,29 71,62 -0,46
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,54 23,10 -2,42
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,07 17,22 -0,87
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,46 72,80 -0,47
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,91 23,48 -2,43
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,35 17,50 -0,86
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,80 72,13 -0,46
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,70 23,27 -2,45
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,19 17,34 -0,87
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,30 81,68 -0,47
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,70 26,35 -2,47
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,47 19,63 -0,82
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 97,19 97,83 -0,65
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,13 141,11 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,46 87,74 -0,32
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,52 113,49 0,03
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 111,89 111,81 0,07
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,16 160,12 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,71 130,78 -0,05
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,32 117,24 0,07
SKAA SKARBIEC Akcja 276,14 276,87 -0,26
SKAK SKARBIEC Kasa 313,38 313,35 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 274,94 275,35 -0,15
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 117,47 117,92 -0,38
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,49 129,52 -0,02
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 233,62 233,51 0,05
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 341,38 341,85 -0,14
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 194,37 194,80 -0,22
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 162,47 162,66 -0,12
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 137,63 137,71 -0,06
NOAA Noble Fund Akcji 121,98 122,37 -0,32
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,28 70,74 -0,65
NOGR Noble Fund Global Return 118,33 118,98 -0,55
NOMA Noble Fund Mieszany 130,17 130,98 -0,62
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,58 128,52 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,66 120,07 -0,34
NOTI Noble Fund Timingowy 137,28 137,78 -0,36
NOAF Noble Fund Africa 71,94 72,94 -1,37
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,18 128,16 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 125,82 126,34 -0,41
QUAG QUERCUS Agresywny 147,95 148,82 -0,58
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 132,01 133,57 -1,17
QURO QUERCUS Rosja 95,48 96,67 -1,23
QULE QUERCUS lev 97,35 97,74 -0,40
QUSH QUERCUS short 88,40 88,21 0,22
QUGL QUERCUS Gold lev 93,73 92,13 1,74
QUGS QUERCUS Gold short 100,06 100,53 -0,47
QUOL QUERCUS Oil lev 84,61 87,91 -3,75
QUOS QUERCUS Oil short 99,73 97,76 2,02
QUWL QUERCUS Wheat lev 122,64 128,18 -4,32
QUWS QUERCUS Wheat short 84,10 81,74 2,89
SYMBOL FUNDUSZ: 22-02 21-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 202,64 201,02 0,81
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 211,94 211,74 0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,40 189,19 0,64
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,13 309,91 0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 285,75 284,71 0,37
UNIA UniKORONA Akcje Sub 181,94 180,93 0,56
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 138,98 139,22 -0,17
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 83,07 83,40 -0,40
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 20-02 19-02 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 301,74 302,31 -0,19
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2052,43 2052,95 -0,03
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 407,06 407,16 -0,02
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 810,35 811,79 -0,18
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2059,51 2062,60 -0,15
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 694,51 695,55 -0,15
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 751,96 752,14 -0,02
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 385,48 385,56 -0,02
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 920,01 924,91 -0,53
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 461,77 464,23 -0,53
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 659,26 661,84 -0,39
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 535,62 537,72 -0,39
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 889,51 892,13 -0,29
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 661,82 663,77 -0,29
KB28 EUROPE KAP (EUR) 233,82 234,57 -0,32
KB29 EUROPE DIV (EUR) 111,49 111,85 -0,32
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 970,50 971,31 -0,08
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 515,54 515,97 -0,08
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 894,51 894,69 -0,02
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 487,51 487,61 -0,02
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 15-02 31-01 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 97,90 97,89 0,01
KB50 KBC KUPON 2 (7) 96,12 96,26 -0,15
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 103,47 103,97 -0,48
KB55 KBC KUPON 4 (7) 96,99 97,16 -0,17
KB85 KBC Kapital 3 (7) 106,67 106,16 0,48
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 108,23 108,76 -0,49
KB59 KBC KUPON 5 (7) 101,01 102,50 -1,45
KB65 KBC KUPON 6 (7) 100,92 103,66 -2,64
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 103,16 103,53 -0,36
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 103,43 104,09 -0,63
KB78 KBC Kapital 1 (7) 117,16 116,94 0,19
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 102,92 103,86 -0,91
KB86 KBC Point Capped 1 (7) 108,87 108,89 -0,02
KB87 KBC Point Capped 2 (7) 106,99 106,69 0,28
KB88 KBC Point Capped 3 (7) 101,86 100,94 0,91

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ pif/

d3tvur8

Podziel się opinią

Share
d3tvur8
d3tvur8