Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d12wxpc

15.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 12-02 11-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,79 14,56 1,58
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,47 13,42 0,37
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,11 15,12 -0,07
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,70 6,63 1,06
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,39 12,38 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,34 10,36 -0,19
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,56 6,50 0,92
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,50 5,41 1,66
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,56 8,52 0,47
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,96 11,96 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 6,97 6,92 0,72
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,46 11,45 0,09
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,81 8,79 0,23
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,62 7,61 0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,12 7,14 -0,28
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,08 4,12 -0,97
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,06 9,07 -0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 9,99 9,99 0,00
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 7,76 7,68 1,04
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,54 140,82 -0,20
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,27 122,68 0,48
ALAK Allianz Akcji FIO 155,20 153,96 0,81
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,98 119,95 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 102,55 103,42 -0,84
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 107,09 106,91 0,17
ALBU Allianz Budownictwo 2012 69,35 68,88 0,68
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 86,20 85,44 0,89
ALPL Allianz Akcji Plus 74,31 73,41 1,23
ALBR Allianz BRIC EUR 59,54 58,22 2,27
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 66,20 64,90 2,00
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 96,13 94,83 1,37
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 80,37 79,85 0,65
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 74,63 73,96 0,91
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 79,99 78,64 1,72
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 77,07 77,79 -0,93
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 65,37 64,39 1,52
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,82 25,76 0,23
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,71 34,46 0,73
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,29 25,31 -0,08
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 113,45 114,15 -0,61
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 108,20 107,88 0,30
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2707,03 2702,46 0,17
CARS BPH Akcji Sub 269,81 266,15 1,38
CADP BPH Obligacji 1 Sub 231,33 231,19 0,06
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,97 1,95 1,03
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 43,11 42,65 1,08
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 63,62 63,86 -0,38
CASK BPH Skarbowy Sub 29,36 29,35 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,89 1,91 -1,05
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,55 14,47 0,55
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,54 11,61 -0,60
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1057,43 1057,33 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 123,19 124,02 -0,67
CUOB FIO AI Obligacji 167,96 167,63 0,20
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 144,76 144,40 0,25
CUPA FIO AI Polskich Akcji 323,57 320,55 0,94
DWZR DWS FIO Zrównoważony 289,98 287,58 0,83
DWDP DWS FIO DPW 239,11 239,10 0,00
DWAK DWS FIO Akcji 320,41 315,95 1,41
INGA ING FIO Akcji typu A i B 227,27 224,94 1,04
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 230,49 229,29 0,52
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 210,99 210,96 0,01
INRO ING FIO Rosja EUR 63,18 64,3 -1,74
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 15,7812 15,8577 -0,48
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 77,77 77,90 -0,17
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,4272 26,4041 0,09
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 201,40 200,79 0,30
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 216,33 216,26 0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 254,62 251,60 1,20
ING2 ING SFIO Obligacji 2 186,39 186,40 -0,01
INGC ING FIO SMS 149,95 148,44 1,02
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 90,95 90,02 1,03
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 97,81 97,31 0,51
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 118,24 118,24 0,00
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 108,16 107,84 0,30
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 115,21 115,17 0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 77,21 77,21 0,00
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 64,10 64,28 -0,28
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 62,96 63,56 -0,94
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 66,33 67,04 -1,06
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 122,11 122,10 0,01
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 120,25 121,17 -0,76
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 102,72 102,81 -0,09
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 104,35 104,39 -0,04
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 100,46 100,39 0,07
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 100,49 100,51 -0,02
ING6 ING Subf Sektora Energii 99,48 100,27 -0,79
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 98,98 99,55 -0,57
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 104,44 104,49 -0,05
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 108,38 108,37 0,01
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 105,12 105,41 -0,28
IN11 ING Subf Japonia 105,74 104,90 0,80
IN12 ING Subf Nowej Azji 94,49 94,21 0,30
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 94,68 94,82 -0,15
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 95,59 95,92 -0,34
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 103,66 103,69 -0,03
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 99,13 100,90 -1,75
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 101,06 102,50 -1,40
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 95,59 95,58 0,01
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 98,74 98,94 -0,20
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 68,27 67,21 1,58
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 160,75 159,30 0,91
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 162,66 162,64 0,01
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 143,20 143,17 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 175,34 174,28 0,61
KBPA KBC Portfel Akcyjny 69,22 68,16 1,56
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 117,09 117,08 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 119,75 119,75 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 54,28 53,59 1,29
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,63 53,09 1,02
WAGA KBC GAMMA SFIO 183,68 183,66 0,01
WABE KBC BETA SFIO 177,63 175,20 1,39
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,92 62,55 0,59
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 154,94 154,95 -0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 294,54 294,77 -0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,56 43,59 -0,07
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 205,42 204,45 0,47
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 146,61 145,08 1,05
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,26 9,20 0,65
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 30,95 30,43 1,71
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,42 10,32 0,97
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,06 37,45 -1,04
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 28,43 28,93 -1,73
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,46 41,52 -0,14
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 44,96 45,16 -0,44
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,67 28,84 -0,59
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 49,52 49,94 -0,84
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,79 12,79 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,88 9,85 0,30
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,00 8,95 0,56
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,90 9,90 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,87 10,78 0,83
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,08 10,03 0,50
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,16 12,14 0,16
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,15 11,12 0,27
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,93 7,94 -0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,87 5,91 -0,68
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,98 7,95 0,38
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,35 6,31 0,63
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,95 11,91 0,34
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,79 7,66 1,70
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,06 10,05 0,10
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,10 11,00 0,91
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,00 11,93 0,59
PITP PIONEER SFIO TP 20,94 20,86 0,38
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 115,66 115,20 0,40
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 105,53 104,69 0,80
PKCA PKO/CS Akcji 263,53 260,06 1,33
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 107,50 107,56 -0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 110,51 110,06 0,41
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 97,79 96,45 1,39
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 70,32 70,45 -0,18
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,90 23,88 0,08
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,56 17,37 1,09
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 76,58 76,75 -0,22
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,02 26,01 0,04
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,13 18,93 1,06
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 77,15 76,41 0,97
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 117,96 116,91 0,90
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 124,82 124,81 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 119,18 118,63 0,46
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 85,54 85,83 -0,34
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,65 110,39 0,24
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 130,02 129,97 0,04
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 227,09 227,13 -0,02
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 295,07 292,44 0,90
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 177,59 175,13 1,40
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 150,36 149,22 0,76
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 121,71 121,31 0,33
NOAA Noble Fund Akcji 97,09 95,92 1,22
NOMA Noble Fund Mieszany 104,88 103,97 0,88
NOSA Noble Fund Skarbowy 113,34 113,31 0,03
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 58,82 58,32 0,86
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 101,94 101,37 0,56
NOTI Noble Fund Timingowy 117,69 117,41 0,24
NOGR Noble Fund Global Return 111,01 110,57 0,40
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 110,04 110,03 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 102,38 102,04 0,33
QUAG QUERCUS Agresywny 112,99 111,85 1,02
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 125,79 126,66 -0,69
SYMBOL FUNDUSZ 15-02 12-02 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,05 194,24 0,42
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 183,57 183,51 0,03
SEB3 NOVO FIO Akcji 207,74 205,73 0,98
KHPŁ Korporacyjny SFIO 134893,99 134850,78 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 245,48 245,44 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 239,49 238,25 0,52
UNIA UniKORONA Akcje Sub 154,75 153,15 1,04
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 186,12 185,86 0,14
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 167,47 167,97 -0,30
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 11-02 10-02 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 294,89 293,98 0,31
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1725,18 1715,50 0,56
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 395,52 393,30 0,56
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 722,55 720,40 0,30
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1445,13 1441,40 0,26
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 581,87 580,37 0,26
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 646,12 646,59 -0,07
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 377,62 377,89 -0,07
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 835,62 833,84 0,21
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 471,28 470,28 0,21
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 600,80 596,02 0,80
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 517,58 513,46 0,80
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 804,15 804,43 -0,03
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 634,12 634,33 -0,03
KB28 EUROPE C1 (EUR) 207,40 207,03 0,18
KB29 EUROPE D1 (EUR) 110,20 110,00 0,18
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 796,38 797,23 -0,11
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 476,69 477,20 -0,11
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 485,65 482,35 0,68
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 767,86 762,64 0,68
SKAK SKARBIEC Kasa 277,84 277,78 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 255,39 256,41 -0,40
SKAA SKARBIEC Akcja 256,05 257,91 -0,72

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/abs

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc