Trwa ładowanie...
d45dv5u
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

SYMB
Share
d45dv5u
SYMB FUNDUSZ 20-10 17-10 zmiana dzienna %
ALOB Allianz Obligacji FIO 121,87 120,90 0,80
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 111,84 111,45 0,35
ALAK Allianz Akcji FIO 117,51 117,02 0,42
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,31 113,34 -0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 94,34 94,74 -0,42
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 92,21 92,11 0,11
ALBU Allianz Budownictwo 2012 60,70 59,45 2,10
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 66,92 66,50 0,63
ALPL Allianz Akcji Plus 62,44 62,12 0,52
ALBR Allianz BRIC EUR 35,98 34,88 3,15
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 42,89 42,80 0,21
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 71,42 67,94 5,12
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 59,18 56,97 3,88
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 61,39 62,13 -1,19
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 77,83 75,06 3,69
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 72,33 69,09 4,69
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 69,32 68,10 1,79
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 20,73 20,47 1,27
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 25,22 24,79 1,73
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 20,02 20,01 0,05
CARP BPH FIO Obligacji 2 2077,53 2074,55 0,14
CARS BPH FIO Akcji 217,42 217,54 -0,06
CADP BPH FIO Obligacji 1 185,78 185,39 0,21
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,55 1,55 0,00
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 35,49 35,29 0,57
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 47,06 47,02 0,09
CASK BPH FIO Skarbowy 26,94 26,96 -0,07
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,52 1,50 1,33
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,20 11,21 -0,09
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,50 8,49 0,12
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1002,73 1000,00 0,27
INGA ING FIO Akcji typu A i B 188,75 187,71 0,55
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 193,00 192,16 0,44
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 191,81 191,06 0,39
INZE ING FIO Rosja (EUR) 9,59 9,67 -0,83
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 16,72 16,33 2,39
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 173,29 172,47 0,48
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 201,47 201,79 -0,16
INA2 ING SFIO Akcji 2 205,16 204,22 0,46
ING2 ING SFIO Obligacji 2 167,24 166,60 0,38
INGC ING FIO SMS 136,40 135,94 0,34
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 75,67 75,28 0,52
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 82,42 82,04 0,46
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 107,36 106,98 0,36
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 93,11 92,70 0,44
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 107,78 107,96 -0,17
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 65,33 65,05 0,43
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 48,41 47,93 1,00
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 42,76 42,76 0,00
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 44,36 44,41 -0,11
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 80,20 80,09 0,14
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 89,85 89,40 0,50
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,44 98,06 0,39
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 50,85 50,73 0,24
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 133,83 133,55 0,21
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 146,97 146,96 0,01
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,41 132,56 -0,11
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 146,20 146,33 -0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 54,83 54,68 0,27
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 105,78 106,06 -0,26
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,52 110,67 -0,14
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 43,80 43,39 0,94
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 41,75 41,54 0,51
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,69 168,66 0,02
WABE KBC BETA SFIO 144,91 144,70 0,15
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,33 51,33 0,00
PIO6 PIONEER P FIO 146,42 146,53 -0,08
EFOA PIONEER Obligacji FIO 274,63 274,77 -0,05
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,06 39,08 -0,05
EFZA PIONEER StabW FIO 178,64 178,28 0,20
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,13 121,25 0,73
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,84 6,84 0,00
PIO3 PIONEER AP FIO 24,86 24,63 0,93
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,74 4,66 1,72
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,69 8,58 1,28
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 30,11 30,15 -0,13
PIAE PIONEER Akcji Europ. 23,74 22,97 3,35
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 30,79 30,85 -0,19
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 29,17 29,16 0,03
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 21,32 20,84 2,30
PIO5 PIONEER AA FIO 41,43 39,93 3,76
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,22 11,23 -0,09
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 9,72 9,70 0,21
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,72 8,66 0,69
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,79 7,71 1,04
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,36 9,36 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,12 9,00 1,33
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,91 8,78 1,48
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,87 5,76 1,91
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,33 5,24 1,72
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,30 6,10 3,28
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,26 4,26 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 8,41 8,48 -0,83
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,90 6,81 1,32
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,26 9,06 2,21
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,01
PITP PIONEER SFIO TP 17,58 17,60 -0,11
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 99,20 99,16 0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 98,55 98,53 0,02
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 81,31 81,30 0,01
SKOA SKOK FIO Akcji 54,54 54,34 0,37
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 104,52 104,72 -0,19
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,07 118,19 -0,10
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 108,23 108,41 -0,17
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 73,24 74,01 -1,04
SKOB SKOK FIO Obligacji 107,00 107,02 -0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 191,73 191,70 0,02
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 230,01 230,25 -0,10
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 149,74 149,31 0,29
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 133,83 133,57 0,19
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 109,61 109,49 0,11
NOAA Noble Fund Akcji 71,51 71,35 0,22
NOMA Noble Fund Mieszany 86,58 86,48 0,12
NOSA Noble Fund Skarbowy 103,61 103,56 0,05
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 54,83 54,60 0,42
NLUX Noble Fund Luxury 79,62 78,62 1,27
NOTI Noble Fund Timingowy 100,55 100,55 0,00
SKAK SKARBIEC Kasa 260,46 260,33 0,05
SKAW SKARBIEC Waga 220,35 220,44 -0,04
SKAA SKARBIEC Akcja 210,93 211,52 -0,28
INFA ING FIZ AKCJI 141,39 143,15 -1,23
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 124,14 124,58 -0,35
SYMBOL FUNDUSZ 21-10 20-10 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 175,84 175,71 0,07
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 178,57 180,65 -1,15
SEB3 SEB3 Akcji FIO 163,47 163,67 -0,12
DWZR DWS FIO Zrównoważony 257,66 255,89 0,69
DWDP DWS FIO DPW 229,90 230,18 -0,12
DWAK DWS FIO Akcji 266,38 263,49 1,10
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134076,97 134410,57 -0,25
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 207,48 207,37 0,05
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 195,73 194,80 0,48
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 117,45 116,56 0,76
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 59,88 57,89 3,44
RBED 130/30European Equities D EUR 66,07 64,55 2,35
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 26,13 24,75 5,58
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 29,75 28,19 5,53
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 56,53 54,67 3,40
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 65,24 62,50 4,38
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 78,51 75,93 3,40
RBOP European Opportunities D EUR 44,11 44,27 -0,36
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 40,96 39,47 3,78
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 65,79 65,70 0,14
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 103,12 102,99 0,13
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 90,05 85,69 5,09
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 65,72 62,62 4,95
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 62,92 60,23 4,47
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 57,86 57,84 0,03
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 81,05 81,11 -0,07
RBPE Robeco Property Equities D EUR 64,74 63,38 2,15
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 133,51 133,44 0,05
GTAK IDEA Akcji FIO 138,30 137,71 0,43
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 17-10 16-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 283,66 284,52 -0,30
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1451,45 1439,50 0,83
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 352,82 349,92 0,83
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 668,97 671,78 -0,42
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1080,52 1092,32 -1,08
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 473,08 478,24 -1,08
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 571,71 572,78 -0,19
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 351,01 351,66 -0,18
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 772,43 768,78 0,47
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 459,60 457,43 0,47
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 512,33 517,63 -1,02
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 448,67 453,31 -1,02
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 732,92 737,46 -0,62
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 589,62 593,26 -0,61
KB28 EUROPE C1 (EUR) 187,92 187,53 0,21
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,51 104,29 0,21
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 641,22 646,21 -0,77
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 403,59 406,73 -0,77
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 480,73 476,48 0,89
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 713,75 707,44 0,89

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ amp/ mln/

d45dv5u

Podziel się opinią

Share
d45dv5u
d45dv5u