Trwa ładowanie...
d14zlnk
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d14zlnk
SYMB FUNDUSZ 2-10 1-10 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 16,79 17,06 -1,58
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 13,39 13,45 -0,45
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,25 13,23 0,15
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,38 7,46 -1,07
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,42 11,42 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,83 9,94 -1,11
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 7,17 7,27 -1,38
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 6,14 6,24 -1,60
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,60 8,64 -0,46
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,69 10,67 0,19
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 7,74 7,83 -1,15
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,66 10,66 0,00
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 8,21 8,30 -1,08
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,37 6,19 2,91
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,10 5,95 2,52
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 4,09 4,07 0,49
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,38 7,22 2,22
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 7,11 6,95 2,30
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,32 7,17 2,09
ALOB Allianz Obligacji FIO 125,74 126,39 -0,51
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,31 127,20 -0,70
ALAK Allianz Akcji FIO 155,46 157,42 -1,25
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,40 113,39 0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 90,21 88,84 1,54
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,98 115,93 -0,82
ALBU Allianz Budownictwo 2012 74,06 75,46 -1,86
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 84,02 85,20 -1,38
ALPL Allianz Akcji Plus 82,53 84,07 -1,83
ALBR Allianz BRIC EUR 52,09 51,61 0,93
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 56,56 56,70 -0,25
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 83,30 83,42 -0,14
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 71,16 71,44 -0,39
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 77,20 78,49 -1,64
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 91,72 90,64 1,19
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 90,11 88,74 1,54
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 87,16 87,07 0,10
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,64 25,96 -1,23
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,28 33,80 -1,54
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 23,14 23,23 -0,39
CARP BPH FIO Obligacji 2 2125,36 2127,72 -0,11
CARS BPH FIO Akcji 269,77 272,42 -0,97
CADP BPH FIO Obligacji 1 192,11 190,69 0,74
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,78 1,79 -0,56
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 43,42 43,86 -1,00
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 57,49 57,97 -0,83
CASK BPH FIO Skarbowy 26,91 26,90 0,04
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,85 1,88 -1,60
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 12,40 12,46 -0,48
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 9,07 9,06 0,11
CUOB CU FIO Obligacji 145,20 145,20 0,00
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 136,16 136,16 0,00
CUPA CU FIO Polskich Akcji 320,61 320,61 0,00
INGA ING FIO Akcji typu A i B 233,71 237,26 -1,50
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 222,42 223,98 -0,70
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 195,16 194,77 0,20
INZE ING FIO Rosja (EUR) 14,81 15,15 -2,24
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 20,99 20,88 0,53
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 189,99 190,63 -0,34
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 202,02 201,90 0,06
INA2 ING SFIO Akcji 2 249,23 252,49 -1,29
ING2 ING SFIO Obligacji 2 170,46 170,09 0,22
INGC ING FIO SMS 165,70 168,32 -1,56
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 93,98 95,44 -1,53
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 95,12 95,80 -0,71
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 109,11 108,93 0,17
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 102,30 102,65 -0,34
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,24 108,17 0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 84,38 85,18 -0,94
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 59,40 60,35 -1,57
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 62,73 62,68 0,08
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 53,92 54,11 -0,35
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 97,70 98,49 -0,80
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 98,38 98,21 0,17
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 99,04 99,13 -0,09
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 67,89 69,22 -1,92
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 156,57 157,85 -0,81
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 149,51 149,55 -0,03
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,64 132,61 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 161,36 162,08 -0,44
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,64 75,40 -2,33
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 107,39 107,50 -0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,87 110,82 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 57,16 58,14 -1,69
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,51 53,32 -1,52
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,57 168,54 0,02
WABE KBC BETA SFIO 181,56 184,28 -1,48
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,34 61,21 -1,42
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 118,63 119,34 -0,59
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 117,74 118,65 -0,77
PKCA PKO/CS Akcji 329,33 335,17 -1,74
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 100,77 100,69 0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 107,19 107,66 -0,44
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 103,30 104,82 -1,45
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) 108,06 102,19 5,74
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) 31,76 30,65 3,62
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) 44,16 45,09 -2,06
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) 109,79 103,83 5,74
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) 32,27 31,14 3,61
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) 44,87 45,81 -2,07
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) 108,19 102,32 5,74
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) 31,80 30,69 3,61
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) 44,21 45,15 -2,07
STBP SUPERFUND TREND BIS POW (4) 106,80 101,13 5,61
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EURO (4) 31,39 30,33 3,48
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) 43,65 44,62 -2,19
SKOA SKOK FIO Akcji 67,26 68,08 -1,20
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 121,52 122,59 -0,87
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,27 118,21 0,05
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 116,86 117,31 -0,38
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 82,95 83,03 -0,10
SKOB SKOK FIO Obligacji 109,65 109,59 0,05
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 223,88 225,18 -0,58
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 293,16 296,59 -1,16
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 186,79 189,13 -1,24
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 152,26 153,27 -0,66
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 118,52 118,92 -0,34
NOAA Noble Fund Akcji 90,39 91,49 -1,20
NOMA Noble Fund Mieszany 96,65 96,99 -0,35
NOSA Noble Fund Skarbowy 105,35 105,26 0,09
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 64,07 64,42 -0,54
NLUX Noble Fund Luxury 84,22 85,52 -1,52
NOTI Noble Fund Timingowy 101,18 101,14 0,04
SKAK SKARBIEC Kasa 259,76 259,72 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 251,32 252,11 -0,31
SKAA SKARBIEC Akcja 265,36 266,61 -0,47
INFA ING FIZ AKCJI 173,94 175,66 -0,98
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 129,68 129,73 -0,04
SYMBOL FUNDUSZ 03-10 02-10 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 206,75 206,75 0,00
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 210,93 210,93 0,00
SEB3 SEB3 Akcji FIO 213,38 213,38 0,00
DWZR DWS FIO Zrównoważony 298,01 303,18 -1,71
DWDP DWS FIO dpw 232,20 232,05 0,06
DWAK DWS FIO Akcji 340,31 350,78 -2,98
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134322,82 134406,38 -0,06
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 211,72 211,66 0,03
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 215,32 217,84 -1,16
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 140,66 143,67 -2,10
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 75,92 77,88 -2,52
RBED 130/30European Equities D EUR 73,88 74,79 -1,22
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 29,87 31,51 -5,20
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 33,61 33,09 1,57
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 70,68 73,97 -4,45
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 78,09 81,03 -3,63
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 101,52 103,91 -2,30
RBOP European Opportunities D EUR 58,80 60,60 -2,97
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 45,50 46,61 -2,38
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 66,61 66,13 0,73
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 104,44 103,66 0,75
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 98,24 102,08 -3,76
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 74,01 75,21 -1,60
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 74,05 75,82 -2,33
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 63,65 64,42 -1,20
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 89,73 90,83 -1,21
RBPE Robeco Property Equities D EUR 74,85 77,21 -3,06
RBME Robeco US MidCap Equities DH EUR 79,59 84,33 -5,62
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 140,65 141,26 -0,43
GTAK IDEA Akcji FIO 156,09 157,84 -1,11
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 1-10 30-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 279,58 291,13 -3,97
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1595,14 1594,08 0,07
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 387,74 417,04 -7,03
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 660,96 657,87 0,47
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1238,78 1238,82 0,00
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 542,37 583,50 -7,05
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 599,32 601,77 -0,41
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 367,98 391,69 -6,05
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 814,17 814,28 -0,01
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 484,44 518,67 -6,60
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 542,46 542,88 -0,08
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 475,05 483,44 -1,74
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 758,14 760,22 -0,27
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 609,93 625,18 -2,44
KB28 EUROPE C1 (EUR) 192,00 191,64 0,19
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,78 112,08 -4,73
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 688,75 687,35 0,20
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 433,50 455,65 -4,86
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 521,90 563,41 -7,37
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 774,87 775,37 -0,06

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra

d14zlnk

Podziel się opinią

Share
d14zlnk
d14zlnk