Trwa ładowanie...
d46o7it
d46o7it
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d46o7it
SYMB FUNDUSZ 29-05 28-05 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,03 12,08 -0,41
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,85 11,86 -0,08
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,18 13,19 -0,08
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,97 5,99 -0,33
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,68 11,68 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,91 9,00 -1,00
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,07 5,09 -0,39
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,48 4,51 -0,67
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,63 7,64 -0,13
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,58 10,57 0,09
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,30 6,31 -0,16
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,89 10,89 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,13 7,26 -1,79
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 7,00 7,02 -0,28
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,34 6,35 -0,16
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,65 3,67 -0,54
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,66 8,73 -0,80
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,52 9,59 -0,73
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,06 9,12 -0,66
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,47 141,51 -0,03
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,62 125,46 0,13
ALAK Allianz Akcji FIO 134,21 134,19 0,01
ALPI Allianz Pieniężny FIO 117,01 117,01 0,00
ALWA Allianz Walutowy FIO 113,95 115,83 -1,62
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 103,00 102,84 0,16
ALBU Allianz Budownictwo 2012 69,30 68,46 1,23
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 75,20 74,80 0,53
ALPL Allianz Akcji Plus 70,42 70,31 0,16
ALBR Allianz BRIC EUR 47,88 46,78 2,35
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 53,50 52,74 1,44
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 82,02 81,14 1,08
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 64,56 63,80 1,19
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 63,30 62,45 1,36
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 71,31 70,69 0,88
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 72,94 72,24 0,97
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,96 66,47 0,74
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,41 21,38 0,14
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,21 27,12 0,33
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 22,00 21,91 0,41
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 102,88 102,97 -0,09
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 99,89 99,89 0,00
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2427,22 2427,45 -0,01
CARS BPH Akcji subf. 217,41 217,38 0,01
CADP BPH Obligacji 1 subf. 210,92 210,99 -0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,67 1,68 -0,60
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 33,97 33,89 0,24
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 53,99 54,99 -1,82
CASK BPH Skarbowy subf. 27,98 27,97 0,04
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,67 1,65 1,21
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,49 12,50 -0,08
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,86 10,85 0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1033,51 1033,16 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 128,19 126,53 1,31
CUOB FIO AI Obligacji 156,49 156,15 0,22
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 132,08 131,83 0,19
CUPA FIO AI Polskich Akcji 242,24 242,72 -0,20
INGA ING FIO Akcji typu A i B 192,39 193,26 -0,45
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 201,75 202,15 -0,20
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 201,27 200,96 0,15
INRO ING FIO Rosja EUR 52,45 52,08 0,71
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 11,763 11,61 1,36
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 73,92 73,82 0,14
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,237 22,77 2,04
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 181,90 182,01 -0,06
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 207,48 207,50 -0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 210,92 211,73 -0,38
ING2 ING SFIO Obligacji 2 176,22 176,04 0,10
INGC ING FIO SMS 131,94 131,77 0,13
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 77,28 77,61 -0,43
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 85,56 85,73 -0,20
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 112,64 112,45 0,17
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 97,71 97,77 -0,06
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 110,89 110,90 -0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 65,34 64,83 0,79
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 55,29 54,45 1,54
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 51,01 51,04 -0,06
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 56,18 56,11 0,12
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 99,47 99,64 -0,17
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 113,14 114,85 -1,49
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 100,38 100,46 -0,08
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 52,71 52,93 -0,42
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 137,71 138,13 -0,30
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 154,82 154,32 0,32
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 136,90 136,89 0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 154,12 154,44 -0,21
KBPA KBC Portfel Akcyjny 54,30 54,46 -0,29
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 111,12 110,90 0,20
KBPY KBC Portfel Pieniężny 113,87 113,94 -0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 41,54 41,67 -0,31
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 42,58 42,51 0,16
WAGA KBC GAMMA SFIO 175,11 175,02 0,05
WABE KBC BETA SFIO 145,88 146,57 -0,47
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 52,94 52,45 0,93
PIO6 PIONEER P FIO 148,13 148,03 0,07
EFOA PIONEER Obligacji FIO 280,16 279,79 0,13
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 40,91 40,85 0,15
EFZA PIONEER StabW FIO 182,51 182,32 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,77 122,86 -0,07
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,71 7,64 0,92
PIO3 PIONEER AP FIO 24,56 24,56 0,00
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,43 4,42 0,23
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,12 8,10 0,25
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,73 36,87 -0,38
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,81 27,92 -0,39
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,25 39,55 -0,76
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 37,43 37,81 -1,01
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,17 27,44 -0,98
PIO5 PIONEER AA FIO 46,63 46,74 -0,24
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,12 12,11 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,82 8,82 0,00
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,78 7,78 0,00
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,63 9,62 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 9,93 9,95 -0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 10,57 10,26 3,02
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,79 9,46 3,49
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,71 6,44 4,19
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,05 4,94 2,23
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,25 6,98 3,87
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,67 4,58 1,97
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 8,98 8,77 2,39
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,85 6,73 1,78
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,49 9,45 0,42
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,66 10,64 0,19
PITP PIONEER SFIO TP 18,57 18,56 0,05
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 109,51 109,28 0,21
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 100,30 100,08 0,22
PKCA PKO/CS Akcji 241,74 240,99 0,31
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,82 103,64 0,17
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 101,74 101,65 0,09
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 80,09 80,17 -0,10
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 123,75 123,84 -0,07
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 112,56 114,65 -1,82
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,24 25,55 -1,19
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 35,38 35,37 0,05
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 62,26 62,46 -0,32
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 105,17 105,30 -0,12
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 120,99 120,99 0,00
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 110,19 110,21 -0,02
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 76,78 76,75 0,04
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,12 100,21 -0,09
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 121,25 120,93 0,26
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 210,03 211,36 -0,63
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 248,27 249,66 -0,56
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 151,06 151,59 -0,35
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 135,70 135,81 -0,08
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 112,84 112,82 0,02
NOAA Noble Fund Akcji 74,79 75,15 -0,48
NOMA Noble Fund Mieszany 91,60 91,63 -0,03
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,63 108,52 0,10
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 46,28 46,05 0,50
NLUX Noble Fund Luxury 92,93 93,01 -0,09
NOTI Noble Fund Timingowy 113,76 113,69 0,06
NOGR Noble Fund Global Return 100,28 100,60 -0,32
SKAK SKARBIEC Kasa 269,16 269,11 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 231,16 229,73 0,62
SKAA SKARBIEC Akcja 218,49 216,53 0,91
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 147,93 148,16 -0,16
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 128,15 127,86 0,23
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 105,27 104,97 0,29
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 104,70 103,92 0,75
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 105,54 105,09 0,43
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 104,28 104,08 0,19
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 120,36 119,76 0,50
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 99,98 99,45 0,53
SYMBOL FUNDUSZ 01-06 29-05 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 178,56 177,42 0,64
SEB2 NOVO Obligacji FIO 175,06 174,93 0,07
SEB3 NOVO Akcji FIO 175,31 172,98 1,35
KHPŁ Korporacyjny SFIO 130575,30 130529,68 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 220,12 219,46 0,30
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 205,17 203,75 0,70
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 122,24 120,83 1,17
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 156,08 155,58 0,32
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 143,45 141,91 1,09
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 28-05 27-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 289,57 290,64 -0,37
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1482,41 1491,57 -0,61
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 360,33 362,55 -0,61
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 682,02 684,83 -0,41
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1255,63 1260,02 -0,35
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 549,75 551,67 -0,35
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 569,58 569,31 0,05
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 349,62 349,46 0,05
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 763,42 766,55 -0,41
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 454,24 456,11 -0,41
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 537,89 539,78 -0,35
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 471,04 472,70 -0,35
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 778,94 780,06 -0,14
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 626,67 627,57 -0,14
KB28 EUROPE C1 (EUR) 191,19 191,67 -0,25
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,33 106,60 -0,25
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 702,92 699,95 0,42
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 442,42 440,55 0,42
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 446,81 452,20 -1,19
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 663,34 671,35 -1,19

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ amp/

d46o7it

Podziel się opinią

Share
d46o7it
d46o7it