Trwa ładowanie...
d424ilu
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d424ilu
SYMB FUNDUSZ 27-01 26-01 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 10,75 11,00 -2,27
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,52 11,60 -0,69
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,34 13,31 0,23
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,63 5,75 -2,09
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,50 11,50 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,18 8,32 -1,68
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 4,56 4,61 -1,08
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,02 4,13 -2,66
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,48 7,54 -0,80
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,60 10,58 0,19
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 5,98 6,10 -1,97
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,71 10,70 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,21 6,38 -2,66
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 4,91 5,06 -2,96
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,37 4,53 -3,53
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,50 3,55 -1,41
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,85 9,03 -1,99
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 7,87 8,14 -3,32
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,02 8,27 -3,02
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,37 142,11 0,18
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 114,54 115,96 -1,22
ALAK Allianz Akcji FIO 101,69 105,25 -3,38
ALPI Allianz Pieniężny FIO 114,78 114,69 0,08
ALWA Allianz Walutowy FIO 115,27 118,18 -2,46
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 82,74 85,08 -2,75
ALBU Allianz Budownictwo 2012 48,26 48,96 -1,43
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 54,53 54,95 -0,76
ALPL Allianz Akcji Plus 51,94 53,28 -2,52
ALBR Allianz BRIC EUR 30,47 30,83 -1,17
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 38,23 38,33 -0,26
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 65,33 64,89 0,68
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 53,97 52,88 2,06
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 53,79 53,55 0,45
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 67,79 67,33 0,68
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 64,16 62,41 2,80
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 58,89 58,02 1,50
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 18,07 18,17 -0,55
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 21,03 21,25 -1,04
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,47 19,51 -0,21
INGA ING FIO Akcji typu A i B 166,19 169,90 -2,18
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 189,48 191,71 -1,16
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 204,08 203,40 0,33
INRO ING FIO Rosja EUR 30,84 31,08 -0,77
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 7,137 7,09 0,72
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 48,09 49,45 -2,75
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 14,775 14,58 1,32
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 175,71 176,69 -0,55
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 204,65 204,61 0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 186,01 189,94 -2,07
ING2 ING SFIO Obligacji 2 178,31 177,66 0,37
INGC ING FIO SMS 111,62 112,40 -0,69
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 66,69 68,17 -2,17
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 80,55 81,50 -1,17
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 114,30 113,94 0,32
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 94,36 94,89 -0,56
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 109,42 109,41 0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 49,92 50,76 -1,65
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 40,66 40,76 -0,25
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 37,33 38,54 -3,14
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 41,02 41,42 -0,97
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 76,49 77,88 -1,78
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 98,80 99,36 -0,56
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,74 97,77 -0,03
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 43,85 44,62 -1,73
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 126,15 127,45 -1,02
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 156,30 155,39 0,59
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 134,90 135,02 -0,09
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 145,87 146,55 -0,46
KBPA KBC Portfel Akcyjny 47,13 48,75 -3,32
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 111,90 111,30 0,54
KBPY KBC Portfel Pieniężny 112,18 112,29 -0,10
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 33,41 33,69 -0,83
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 34,06 34,16 -0,29
WAGA KBC GAMMA SFIO 171,86 171,82 0,02
WABE KBC BETA SFIO 130,92 133,50 -1,93
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 40,99 42,05 -2,52
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 9,51 9,55 -0,42
PIO6 PIONEER P FIO 144,52 144,57 -0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 275,41 275,25 0,06
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,93 39,88 0,13
EFZA PIONEER StabW FIO 165,12 166,36 -0,75
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 105,39 107,12 -1,62
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,36 6,48 -1,85
PIO3 PIONEER AP FIO 19,66 20,18 -2,58
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 3,54 3,58 -1,12
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,47 6,52 -0,77
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 34,51 35,14 -1,79
PIAE PIONEER Akcji Europ. 24,69 25,03 -1,36
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,86 40,33 -3,64
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 31,98 33,22 -3,73
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 25,11 25,99 -3,39
PIO5 PIONEER AA FIO 43,99 45,15 -2,57
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,81 11,79 0,17
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,34 8,38 -0,48
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,19 7,25 -0,83
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,63 9,62 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,45 8,45 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,23 8,16 0,86
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 4,66 4,67 -0,21
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,57 4,57 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,57 5,48 1,64
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,23 3,18 1,57
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,47 7,47 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,32 6,29 0,48
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 8,96 9,04 -0,88
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,35 10,43 -0,77
PITP PIONEER SFIO TP 17,64 17,70 -0,34
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 102,89 103,52 -0,61
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 92,42 93,08 -0,71
PKCA PKO/CS Akcji 201,48 204,49 -1,47
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 104,85 104,63 0,21
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 98,73 99,31 -0,58
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 71,71 73,45 -2,37
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 51,54 52,36 -1,57
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 100,00 101,35 -1,33
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 119,45 119,45 0,00
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 107,19 107,85 -0,61
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 71,66 71,13 0,75
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,04 100,04 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 118,35 118,09 0,22
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 194,68 195,55 -0,44
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 212,30 215,60 -1,53
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 130,28 132,78 -1,88
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 125,05 126,55 -1,19
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 107,51 108,19 -0,63
NOAA Noble Fund Akcji 64,43 65,91 -2,25
NOMA Noble Fund Mieszany 84,48 85,21 -0,86
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,03 109,77 0,24
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 43,02 43,43 -0,94
NLUX Noble Fund Luxury 76,71 78,01 -1,67
NOTI Noble Fund Timingowy 112,77 112,55 0,20
SKAK SKARBIEC Kasa 264,88 264,68 0,08
SKAW SKARBIEC Waga 208,00 207,06 0,45
SKAA SKARBIEC Akcja 185,97 184,78 0,64
SYMBOL FUNDUSZ 28-01 27-01 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 160,92 160,58 0,21
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 171,13 170,33 0,47
SEB3 SEB3 Akcji FIO 144,57 143,99 0,40
DWZR DWS FIO Zrównoważony 237,27 237,39 -0,05
DWDP DWS FIO DPW 241,34 241,51 -0,07
DWAK DWS FIO Akcji 234,69 234,26 0,18
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 133243,07 133235,66 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 221,13 220,68 0,20
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 188,98 188,25 0,39
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 105,00 104,52 0,46
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 54,32 54,29 0,06
RBED 130/30European Equities D EUR 57,69 58,06 -0,64
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 21,81 21,60 0,97
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 26,76 26,83 -0,26
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 50,00 49,28 1,46
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 70,86 69,32 2,22
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 65,37 64,97 0,62
RBOP European Opportunities D EUR 36,74 36,96 -0,60
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 40,68 40,53 0,37
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,56 68,42 0,20
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 107,95 107,71 0,22
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 57,56 57,27 0,51
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 53,57 53,22 0,66
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 55,32 56,21 -1,58
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 78,26 78,26 0,00
RBPE Robeco Property Equities D EUR 50,10 50,20 -0,20
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 133,04 133,12 -0,06
GTAK IDEA Akcji FIO 118,88 119,75 -0,73
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 26-01 23-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 297,27 302,60 -1,76
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1423,75 1432,48 -0,61
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 346,07 348,19 -0,61
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 699,14 711,33 -1,71
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1145,16 1137,31 0,69
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 501,38 497,94 0,69
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 552,38 554,97 -0,47
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 339,08 340,68 -0,47
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 745,49 741,29 0,57
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 443,57 441,08 0,56
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 549,73 560,78 -1,97
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 481,42 491,09 -1,97
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 735,56 736,61 -0,14
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 591,77 592,62 -0,14
KB28 EUROPE C1 (EUR) 185,30 185,72 -0,23
KB29 EUROPE D1 (EUR) 103,05 103,28 -0,22
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 691,28 693,29 -0,29
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 435,10 436,36 -0,29
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 456,45 451,82 1,02
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 677,65 670,79 1,02

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

d424ilu

Podziel się opinią

Share
d424ilu
d424ilu