Trwa ładowanie...
d2vlmxm
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			
SYMB
Share
d2vlmxm
SYMB FUNDUSZ 10-10 9-10 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 13,76 14,96 -8,02
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,47 12,83 -2,81
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,14 13,21 -0,53
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,39 6,75 -5,33
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,44 11,44 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,26 8,68 -4,84
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,91 6,41 -7,80
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 5,10 5,52 -7,61
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,03 8,26 -2,78
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,61 10,66 -0,47
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,77 7,15 -5,31
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,68 10,68 0,00
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 6,97 7,30 -4,52
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,86 5,51 6,35
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,17 4,94 4,66
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,74 3,66 2,19
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,50 7,24 3,59
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,96 6,62 5,14
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 6,86 6,64 3,31
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,69 22,99 -5,65
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 26,56 29,01 -8,45
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 20,76 21,55 -3,67
CUOB CU FIO Obligacji 142,88 144,36 -1,03
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 129,71 132,65 -2,22
CUPA CU FIO Polskich Akcji 262,28 286,41 -8,42
INGA ING FIO Akcji typu A i B 200,99 216,27 -7,07
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 202,80 211,85 -4,27
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 193,85 194,74 -0,46
INZE ING FIO Rosja (EUR) 10,88 11,09 -1,89
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 16,83 17,70 -4,92
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 179,26 184,41 -2,79
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 202,31 202,37 -0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 217,41 232,06 -6,31
ING2 ING SFIO Obligacji 2 169,36 170,16 -0,47
INGC ING FIO SMS 142,17 152,97 -7,06
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 80,43 86,73 -7,26
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 86,54 90,54 -4,42
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 108,45 108,90 -0,41
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 96,33 99,20 -2,89
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 108,41 108,44 -0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 69,00 74,55 -7,44
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 50,34 53,63 -6,13
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 49,74 53,21 -6,52
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 46,31 48,74 -4,99
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 82,83 88,97 -6,90
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 90,51 93,13 -2,81
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,98 97,91 0,07
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 55,55 60,59 -8,32
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 140,69 147,18 -4,41
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 149,15 149,62 -0,31
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,84 132,82 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 151,44 155,75 -2,77
KBPA KBC Portfel Akcyjny 61,17 66,94 -8,62
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 107,25 107,48 -0,21
KBPY KBC Portfel Pieniężny 111,04 111,05 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 45,99 50,24 -8,46
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 43,32 46,89 -7,61
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,82 168,78 0,02
WABE KBC BETA SFIO 157,26 167,85 -6,31
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,49 54,50 -5,52
PIO6 PIONEER P FIO 146,57 146,77 -0,14
EFOA PIONEER Obligacji FIO 277,79 279,07 -0,46
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,65 39,83 -0,45
EFZA PIONEER StabW FIO 186,39 192,00 -2,92
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 129,86 136,99 -5,20
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,29 7,63 -4,46
PIO3 PIONEER AP FIO 27,05 29,59 -8,58
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,95 5,42 -8,67
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,08 9,90 -8,28
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 30,27 29,14 3,88
PIAE PIONEER Akcji Europ. 21,57 22,62 -4,64
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 30,45 29,30 3,92
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 29,20 28,58 2,17
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 20,28 19,69 3,00
PIO5 PIONEER AA FIO 38,08 36,97 3,00
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,28 11,34 -0,53
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 9,94 10,12 -1,78
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,02 9,34 -3,43
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,13 8,58 -5,24
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,52 9,60 -0,83
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,25 9,49 -2,53
PIRJ PIONEER Rynku Japońskiego 8,02 8,31 -3,49
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,93 9,24 -3,35
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,92 6,45 -8,22
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,99 5,46 -8,61
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,14 6,50 -5,54
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,68 4,96 -5,65
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 8,97 9,13 -1,75
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,49 7,57 -1,06
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,40 9,70 -3,09
PITP PIONEER SFIO TP 18,09 18,53 -2,37
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 109,42 113,13 -3,28
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 104,80 109,86 -4,61
PKCA PKO/CS Akcji 265,58 290,19 -8,48
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 99,93 100,58 -0,65
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 101,22 103,95 -2,63
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 87,00 93,77 -7,22
SKOA SKOK FIO Akcji 57,77 61,75 -6,45
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 110,93 115,86 -4,26
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,44 118,44 0,00
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 111,81 114,24 -2,13
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 77,28 79,02 -2,20
SKOB SKOK FIO Obligacji 108,79 109,39 -0,55
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 199,26 207,83 -4,12
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 245,28 261,99 -6,38
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 160,06 172,08 -6,99
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 139,16 145,21 -4,17
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 112,30 115,28 -2,59
NOAA Noble Fund Akcji 76,73 82,38 -6,86
NOMA Noble Fund Mieszany 90,15 93,23 -3,30
NOSA Noble Fund Skarbowy 104,57 105,19 -0,59
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 56,17 59,32 -5,31
NLUX Noble Fund Luxury 75,81 74,75 1,42
NOTI Noble Fund Timingowy 101,14 100,83 0,31
SKAK SKARBIEC Kasa 260,08 260,04 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 230,30 236,20 -2,50
SKAA SKARBIEC Akcja 228,46 238,51 -4,21
KBBN KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) 103,18 101,13 2,03
KBIN KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) 94,12 95,00 -0,93
KBKK KBC KLIK PLUS FIZ (5) 104,61 105,71 -1,04
KBE2 KBC ELITA II FIZ (5) 92,90 98,13 -5,33
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 85,78 86,08 -0,35
KBCP KBC PLUS FIZ (5) 98,39 100,32 -1,92
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 276,19 271,07 1,89
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 87,80 87,84 -0,05
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 91,67 97,99 -6,45
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 88,72 89,97 -1,39
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 85,64 86,68 -1,20
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 85,90 87,26 -1,56
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 84,20 84,16 0,05
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 87,60 89,83 -2,48
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 89,55 96,55 -7,25
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 87,11 88,57 -1,65
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 87,56 89,73 -2,42
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 89,96 94,03 -4,33
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 89,21 93,27 -4,35
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 91,81 97,01 -5,36
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 89,09 93,69 -4,91
KBE3 KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) 88,76 93,62 -5,19
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 95,24 106,12 -10,25
KB35 KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) 93,14 97,41 -4,38
INFA ING FIZ AKCJI 151,03 160,54 -5,92
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 126,35 128,04 -1,32
SYMBOL FUNDUSZ 13-10 10-10 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 183,18 184,49 -0,71
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 193,91 199,56 -2,83
SEB3 SEB3 Akcji FIO 175,92 175,19 0,42
DWZR DWS FIO Zrównoważony 272,35 269,42 1,09
DWDP DWS FIO dpw 232,06 232,04 0,01
DWAK DWS FIO Akcji 294,40 283,77 3,75
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134508,78 134499,61 0,01
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 60,27 61,48 -1,97
RBED 130/30European Equities D EUR 60,92 65,73 -7,32
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 23,46 23,99 -2,21
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 27,36 26,97 1,45
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 56,36 56,33 0,05
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 64,72 65,05 -0,51
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 78,81 78,74 0,09
RBOP European Opportunities D EUR 46,18 49,77 -7,21
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 37,73 39,68 -4,91
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 65,80 66,24 -0,66
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 103,15 103,85 -0,67
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 81,45 84,15 -3,21
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 59,64 62,46 -4,51
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 57,03 60,01 -4,97
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 58,24 61,04 -4,59
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 81,67 85,73 -4,74
RBPE Robeco Property Equities D EUR 64,30 61,79 4,06
RBME Robeco US MidCap Equities DH EUR 59,91 62,59 -4,28
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 137,02 136,34 0,50
GTAK IDEA Akcji FIO 142,42 139,78 1,89
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-10 8-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 286,04 288,38 -0,81
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1498,93 1502,63 -0,25
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 364,37 365,27 -0,25
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 675,17 680,09 -0,72
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1147,37 1157,65 -0,89
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 502,35 506,85 -0,89
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 581,26 587,31 -1,03
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 356,89 360,60 -1,03
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 791,71 795,47 -0,47
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 471,07 473,31 -0,47
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 519,16 527,85 -1,65
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 454,64 462,25 -1,65
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 753,26 756,94 -0,49
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 606,00 608,96 -0,49
KB28 EUROPE C1 (EUR) 191,89 193,10 -0,63
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,72 107,39 -0,62
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 658,57 670,10 -1,72
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 414,50 421,76 -1,72
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 497,76 500,25 -0,50
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 739,03 742,73 -0,50

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra

d2vlmxm

Podziel się opinią

Share
d2vlmxm
d2vlmxm