Trwa ładowanie...
d3ola1v
espi

INGBSK - Ogólne warunki drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląski ...

INGBSK - Ogólne warunki drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. realizowanej w ramach Programu uchwalonego w 2012 r. (23/2014)

Share
d3ola1v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Ogólne warunki drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. realizowanej w ramach Programu uchwalonego w 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2014 r. podjął Uchwałę określającą warunki planowanej drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A., w ramach Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych ustanowionego w 2012 r. (raport bieżący nr 14/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. oraz raport bieżący nr 19/2012 z dnia 7 listopada 2012 r.). Główne parametry drugiej emisji: Emisja - niepubliczna Wartość nominalna jednej obligacji - 100 tys. PLN Kwota emisji - do 600 mln PLN Okres zapadalności - 5 lat Oprocentowanie - zmienne oparte o WIBOR6M powiększony o marżę Okres odsetkowy - 6 miesięcy Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
2014-12-02 Report no. 23/2014: General Terms and Conditions of the Second ING Bank Śląski S.A. Own Debt Issuance as part of the Programme Set up in 2012. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 2 December 2014 the Bank Management Board passed a resolution setting out the general terms and conditions of the second ING Bank Śląski S.A. own debt issuance as part of the Own Debt Issuance Programme established in 2012 (current report no. 14/2012 of 19 April 2012 and current report no. 19/2012 of 7 November 2012). Main parameters of the second issue: Issue form - private placement Nominal value per bond - PLN 100,000 Issue amount - up to PLN 600 million Maturity date - 5 years Interest rate - floating based on WIBOR6M plus margin Coupon period - 6 months Legal grounds: Article 56 para. 1 (1) of the Act on Public Offering and the Terms and Conditions for Introducing Financial Instruments to Organised Trading System, and Public Companies.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ola1v

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ola1v

Podziel się opinią

Share
d3ola1v
d3ola1v