Trwa ładowanie...
d3x0tky
gieŁda

Kalendarium rynku kapitałowego 21.10.2008-26.02.2009

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.


WTOREK, 21 PAŹDZIERNIKA


Teta - w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii J w...

Share
d3x0tky
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 21 PAŹDZIERNIKA

Teta - w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii J w wykonaniu prawa poboru - koniec przyjmowania zapisów na akcje serii J nieobjęte w ramach wykonywania praw poboru i przydział akcji;

B3System - wprowadzenie do obrotu 1.054.870 akcji serii H;

d3x0tky

ŚRODA, 22 PAŹDZIERNIKA

Polcolorit - ostatni dzień notowania 75.950.000 praw poboru;

Teta - przydział akcji nie objętych w ramach wykonania prawa poboru i zamknięcie subskrypcji;

CZWARTEK, 23 PAŹDZIERNIKA

d3x0tky

MCI Management - wprowadzenie do obrotu 49.000 akcji serii F;

  • Ferrum - początek skupu akcji własnych przez spółkę;

PIĄTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

Holiday Planet - NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, w sprawie podwyższenia wartości nominalnej akcji ze środków własnych spółki oraz podziału akcji;

d3x0tky

Betacom - planowany termin wypłaty 0,40 zł dywidendy na akcję;

Petrolinvest - NWZA w sprawie emisji akcji G, H, I i J;

WTOREK, 28 PAŹDZIERNIKA

ADS - NWZA w sprawie połączenia spółki ze spółką NIBRES - ADS Sp. z o.o.;

d3x0tky

ZEG - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

Sfinks - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Bytom - zakończenie notowań akcji serii K;

ŚRODA, 29 PAŹDZIERNIKA

d3x0tky

Karen - NWZA w sprawie zmian w Statucie spółki;

TP SA - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

Virtual Vision - ostatni dzień zapisów w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D;

CZWARTEK, 30 PAŹDZIERNIKA

d3x0tky

TVN - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

PIĄTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Jago - NWZA w sprawie emisji 3.028.000 akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru;

Żurawie Wieżowe - NWZA dokona zmiany statutu spółki;

Yawal - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

Żywiec - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

PONIEDZIAŁEK, 3 LISTOPADA

Redan - NWZA w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;

WTOREK, 4 LISTOPADA

Mostostal Zabrze - NWZA o zamianie akcji serii VII na okaziciela na akcje imienne;

Cyfrowy Polsat - NWZA zdecyduje o połączeniu spółki z Praga Business Park;

Divicom - NWZA spółki;

Kruszwica - NWZA w sprawie połączenia z Zakładami Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie;

CZWARTEK, 6 LISTOPADA

Kofola-Hoop - koniec zapisów na akcje 11.256.176 akcji spółki, dających nieco ponad 43 proc. głosów na WZA, po 43,20 zł za akcję;

BZ WBK - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

Kredyt Bank - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

Bank Handlowy - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

PIĄTEK, 7 LISTOPADA

PKO BP - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał.

Virtual Vision - przydział akcji serii D;

PONIEDZIAŁEK, 10 LISTOPADA

ŚRODA, 12 LISTOPADA

Asseco Slovakia - NWZA w sprawie nabycia akcji własnych;

Pekao - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

BPH - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

IDM SA - NWZA w sprawie buy-backu i uzupełnienia składu rady nadzorczej;

  • Komputronik - NWZA spółki o zmianach w statucie;

CZWARTEK, 13 LISTOPADA

Noble Bank - NWZA o zmianach w statucie;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

Lotos - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

Irena - NWZA w sprawie zmiany wynagrodzenia członków RN;

PIĄTEK, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

GTC - przedstawi raport finansowy za III kwartał.

PONIEDZIAŁEK, 17 LISTOPADA

Żywiec - NWZA;

Gino Rossi - NWZA w sprawie zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki.

WTOREK, 18 LISTOPADA

MCI Management - proponowany dzień ustalenia prawa poboru akcji s. I;

ŚRODA, 19 LISTOPADA

Trans Polonia - ZWZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku oraz podziału zysku;

CZWARTEK, 20 LISTOPADA

Eurotel - NWZA zdecyduje o skupie akcji własnych;

Orzeł - NWZA w sprawie emisji do 46.000.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji do 16.700.000 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji do 33.400.000 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru;

PIĄTEK, 21 LISTOPADA

Wadex - NWZA zdecyduje o skupie akcji własnych;

PONIEDZIAŁEK, 24 LISTOPADA

Zakłady Odzieżowe Bytom - NWZA wybierze członka rady nadzorczej;

ŚRODA, 3 GRUDNIA

SAF - początek budowy księgi popytu na akcje spółki, potrwa do 5 grudnia;

PIĄTEK, 5 GRUDNIA

SAF - koniec budowy księgi popytu;

PONIEDZIAŁEK, 8 GRUDNIA

SAF - wstępny przydział akcji serii C w transzy dużych inwestorów i publikacja ceny emisyjnej;

WTOREK, 9 GRUDNIA

SAF - początek zapisów na akcje spółki w transzy dużych i małych inwestorów. Zapisy potrwają do 12 grudnia

PIĄTEK, 12 GRUDNIA

SAF - koniec zapisów na akcje spółki w transzy dużych i małych inwestorów;

WTOREK, 23 GRUDNIA

PTR - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Fairfax Financial Holdings;

CZWARTEK, 26 LUTEGO

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 roku. (PAP)

pif/

d3x0tky

Podziel się opinią

Share
d3x0tky
d3x0tky