Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 13.09 - 31.10.2014

...
Share
d4ifmqq

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 13.09 - 31.10.2014

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

d4ifmqq

Stalprodukt - dzień ustalenia prawa do 1 zł dywidendy na akcję;

Stomil Sanok - dzień ustalenia prawa do 1,15 zł dywidendy na akcję;

SOBOTA, 14 WRZEŚNIA

ED Invest - dzień ustalenia prawa do 0,05 zł dywidendy;

d4ifmqq

NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA

LW Bogdanka - dzień ustalenia prawa do 5,06 zł dywidendy;

Centrum Nowoczesnych Technologii - dzień wypłaty 0,24 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA

d4ifmqq

BRE - wprowadzenie do obrotu 1.500 akcji serii E;

WTOREK, 17 WRZEŚNIA

Votum - dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję;

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

d4ifmqq

Clean & Carbon Energy - ZWZ spółki;

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

Armatura - początek zapisów w wezwaniu na 36,23 proc. akcji spółki, ogłoszonym przez fundusz PZU, po 1,7 zł za akcję. Wezwanie potrwa do 18 października.

PKO BP - dzień ustalenia prawa do 1,8 dywidendy na akcję;

d4ifmqq

TP SA - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 20 WRZEŚNIA

JSW - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez spółkę akcji imiennych Spółki Energetycznej "Jastrzębie" z grupy JSW;

KG Efekt - dzień ustalenia prawa do 0,65 zł dywidendy na jedną akcję zwykłą i 0,78 zł na akcję uprzywilejowaną;

  • Komputronik - dzień ustalenia prawa do 0,11 zł dywidendy na akcję;
d4ifmqq

PONIEDZIAŁEK, 23 WRZEŚNIA

ABC Data - dzień wypłaty 0,24 zł dywidendy na akcję;

One-2-One - wznowienie po przerwie NWZ spółki;

WTOREK, 24 WRZEŚNIA

ED Invest - dzień wypłaty 0,05 zł dywidendy;

EuCO - dzień ustalenia prawa do 0,8 zł dywidendy na akcję;

Kofola - dzień ustalenia prawa do 0,89 zł dywidendy na akcję;

PHN - NWZ ws. wyrażenia zgody na zawiązanie przez PHN spółek celowych;

Work Service - NWZ ws. uruchomienia programu emisji obligacji;

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

Benefit Systems - dzień wypłaty dywidendy 7,50 zł na akcję;

Kino Polska - dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

LPP - dzień wypłaty dywidendy;

Nordea Bank Polska - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez PKO BP;

AD Drągowski - NWZ ws. wyboru RN;

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA

CCC - dzień ustalenia prawa do 1,6 zł dywidendy na akcję;

PGE - dzień wypłaty dywidendy (0,86 zł na akcję);

Swissmed Centrum Zdrowia - ZWZ;

PIĄTEK, 27 WRZEŚNIA

Betacom - ZWZ zdecyduje m.in. o wypłacie 0,70 zł dywidendy na akcję;

  • Belvedere - Walne Zgromadzenie posiadaczy BSA 2004;

Tell - NWZ ws. podziału zysku za 2012 r.; zarząd proponuje wypłątę 1 zł dywidendy na akcję;

SOBOTA, 28 WRZEŚNIA

Alterco - ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki;

PONIEDZIAŁEK, 30 WRZEŚNIA

Prochem - dzień wypłaty 0,78 zł dywidendy na akcję;

Solar Company - dzień wypłaty dywidendy;

Stalprodukt - dzień wypłaty 1 zł dywidendy na akcję;

Trans Polonia - ostatni dzień skupu 580 tys. akcji własnych;

Belvedere - WZ spółki m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

Bioton - NWZ spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC i w sprawie scalenia akcji;

Mercor - ZWZ spółki m.in. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działu oddzieleń przeciwpożarowych;

PBG - NWZ spółki w sprawie obniżenia kapitału, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, zamiany akcji imiennych na na okaziciela oraz zmiany statutu;

WTOREK, 1 PAŹDZIERNIKA LW Bogdanka - dzień wypłaty 5,06 zł dywidendy na akcję;

Stalprofil - dzień wypłaty 0,14 zł dywidendy na akcję;

Stomil Sanok - dzień wypłaty 1,15 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 2 PAŹDZIERNIKA

ABM Solid - NWZ spółki ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz przedstawienia bieżącej sytuacji spółki, w tym ocena możliwości zawarcia i realizacji układu z wierzycielami;

Centrum Medyczne Enel-Med - NWZ ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej;

CZWARTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

PGNiG - dzien wypłaty 0,13 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 4 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - dzień wypłaty 1,8 dywidendy na akcję;

International Personal Finance - dzień wypłaty 3,8 pensa dywidendy na akcję;

  • Komputronik - dzień wypłaty 0,11 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 7 PAŹDZIERNIKA

Kino Polska TV- NWZ w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C;

Rubicom Partners - NWZ w w sprawie zmian w statucie spółki;

Tell - proponowany dzień dywidendy (zarząd proponuje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję);

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA

Ambra - WZ w sprawie podziału zysku i wypłaty 43 grosze dywidendy na akcję za rok obrotowy 2012/13;

Energoinstal - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych za 30 mln zł;

ŚRODA, 9 WRZEŚNIA

MW Trade - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej spółki;

CZWARTEK, 10 PAŹDZIERNIKA

Betacom - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,7 zł dywidendy na akcję;

KG Efekt - dzień wypłaty 0,65 zł dywidendy na jedną akcję zwykłą i 0,78 zł na akcję uprzywilejowaną;

PC Guard - NWZ spółki;

PIĄTEK, 11 PAŹDZIERNIKA

CCC - dzień wypłaty 1,6 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA

EuCO - dzień wypłaty 0,8 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

Ambra - proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy;

Arteria - dzień dywidendy;

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

Armatura - koniec zapisów w wezwaniu na 36,23 proc. akcji spółki, ogłoszonym przez fundusz PZU, po 1,7 zł za akcję.

Pegas Nonwovens - dzień ustalenia prawa do 1,05 euro dywidendy na akcję;

TF SKOK - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013 r. w wysokości 2 gr na akcję zwykłą i 3 gr na uprzywilejowaną;

PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA

Tell - proponowany dzień wypłaty dywidendy (zarząd proponuje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję);

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

ŚRODA, 23 PAŹDZIERNIKA

  • PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

CZWARTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

Betacom - proponowany dzień wypłaty 0,7 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

TF SKOK - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013 r. w wysokości 2 gr na akcję zwykłą i 3 gr na uprzywilejowaną;

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r.;

Pegas Nonwovens - dzień wypłaty 1,05 euro dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

BRE Bank - publikacja raportu za III kw. 2013 r.;

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

WTOREK, 5 LISTOPADA

Ambra - proponowany dzień wypłaty 43 grosze dywidendy na akcję;

TVN - dzień wypłaty II raty dywidendy w kwocie 0,35 zł na jedną akcję;

ŚRODA, 6 LISTOPADA

Rafamet - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję;

CZWARTEK, 7 LISTOPADA

JSW - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

Eurocash - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

Pekao - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

WTOREK, 12 LISTOPADA

PZU - dzień ustalenia prawa do 20 zł dywidendy zaliczkowej na akcję;

ŚRODA, 13 LISTOPADA

Arteria - dzień wypłaty dywidendy;

Asseco Poland - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

GTC - raport za III kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

Boryszew - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

KGHM - dzień wypłaty II raty dywidendy w kwocie 4,8 zł na akcję;

KGHM - raport za III kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

Tauron - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

Synthos - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

WTOREK, 13 LISTOPADA

PZU - dzień wypłaty dywideny zaliczkowej w wys. 20 zł na akcję

PIĄTEK, 29 LISTOPADA

Kernel - skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2013/14;

PIĄTEK, 6 GRUDNIA

Kofola - dzień wypłaty 0,89 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 18 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 3,38 zł dywidendy na akcję;

Novita - dzień wypłaty drugiej raty dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję;

PIĄTEK, 20 GRUDNIA

Wielton - wypłata drugiej transzy dywideny w wysokości 0,11 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 31 GRUDNIA

Asseco SEE - dzień wypłaty 0,81 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 28 LUTY

Kernel - skonsolidowany raport kwartalny za pierwsze półrocze 2013/14;

PONIEDZIAŁEK, 3 MARCA

PKO BP - skonsolidowany raport roczny za 2013 r.;

WTOREK, 4 MARCA

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2013 r.;

PIĄTEK, 30 MAJA

Kernel - skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2013/14;

PIĄTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - skonsolidowany raport roczny za 2013/14;

(PAP)

kuc/

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq