Trwa ładowanie...

Kiedy studenci powinni szukać pierwszej pracy?

Studenci coraz częściej podejmują pracę zawodową podczas studiów. Taka praca może pozytywnie wpłynąć na rozwój kariery.

Share
Kiedy studenci powinni szukać pierwszej pracy?
d1zewr5

Studenci coraz częściej podejmują pracę zawodową podczas studiów. Taka praca może pozytywnie wpłynąć na rozwój kariery, ułatwić podjęcie pierwszej pracy po zakończeniu edukacji.

Jakiej pracy studenci się podejmują, jakie są ich oczekiwania? Czy są one zgodne z oczekiwaniami i opiniami pracodawców? Wyniki badania postaw studentów:"Praca wakacyjna" wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta” i badania pracodawców pokazują jak obecnie wygląda sytuacja studentów na rynku pracy i jakie formy aktywności studentów są najbardziej cenione przez pracodawców.

d1zewr5

Jak szukać pracy?

45 proc. studentów w ubiegłe wakacje pracowało zarobkowo, 7 proc. było na płatnym stażu, a 23 proc. odbywało bezpłatne praktyki lub staż. Wśród osób, które podejmowały pracę w minione wakacje najpopularniejszym sposobem jej szukania okazały się polecania znajomych, z których korzystała połowa ankietowanych. Drugie co do popularności były portale pracy (korzystało z nich 43 proc. respondentów). Jedynie co siódmy ankietowany sięgał po pomoc biur pośrednictwa pracy, agencji rekrutacyjnych, bądź szukał ogłoszeń w gazetach. Jeszcze mniejszą popularnością cieszyły się uczelniane biura karier.

Kryteria, jakimi kierowali się respondenci wybierając pracodawcę na wakacje mogą zaskakiwać. Aspekt, który uwzględniło najwięcej (37 proc.) ankietowanych to zbieżność profilu pracodawcy wakacyjnego z przyszłym pracodawcą stałym. Bliskość miejsca zamieszkania odgrywała ważniejszą rolę od wcześniejszych bezpośrednich interakcji z firmą, miejsca firmy w rankingach najlepszych pracodawców, wielkość firmy w regionie. Świadczy to o małej mobilności studentów i pokazuje dość dużą bierność tej grupy.

Po co pracować w wakacje?

Praca wakacyjna stanowi dla studentów przede wszystkim źródło pozyskania dodatkowych zarobków, jednak w rzeczywistości tylko 40 proc. osób pracujących podczas wakacji uważa, że praca wakacyjna taką możliwość im dała. Również doświadczenie, które ma dawać przewagę na rynku pracy jest przeceniane. Aż 60 proc. respondentów uważa, że takowe praca wakacyjna im umożliwi, ale jedynie nieco ponad jedna trzecia respondentów deklaruje zdobycie wartościowego doświadczenia podczas pracy w minione wakacje. Niedoceniane jest traktowanie pracy wakacyjnej jako okazji do tego, żeby zapoznać się z charakterem pracy na danym stanowisku czy w danym dziale.

Nawet respondenci, którzy nie pracowali w ubiegłe wakacje w większości deklarują chęć podjęcia się takiego zajęcia w najbliższe wakacje, co może być spowodowane tym, że będą bliżej wejścia na rynek pracy. Choć tylko połowa z respondentów znalazła w ubiegłe wakacje płatne zajęcie, aż nieco ponad 80 proc. oczekuje wynagrodzenia za pracę w nadchodzące wakacje. Interesujący jest fakt, że to płatne praktyki i staże będą najbardziej pożądane przez respondentów w okresie wakacyjnym. Aż jedna trzecia planuje ich podjęcie, choć w ubiegłe wakacje jedynie 7 proc. respondentów brało w nich udział. Mniejszym zainteresowaniem według deklaracji respondentów będzie cieszyć się praca zarobkowa niezwiązana z kierunkiem studiów (spadek z 36 do 25 proc.), podobnie jak bezpłatne praktyki i staże (spadek z 23 do jedynie 10 proc.). Jak takie rozwiązania wpływają na przygotowania studentów do wyboru w sposób świadomy przyszłej pracy, związanej z kierunkiem studiów i jego zainteresowaniami? Niedostateczna wiedza z zakresu
poszukiwania odpowiednich możliwości pracy wakacyjnej wpływa na niedostateczne dopasowanie oczekiwań do możliwości studentów.

d1zewr5

Oczekiwania mijają się z rzeczywistością

Badanie wskazuje, iż oczekiwania studentów w stosunku do pracy wakacyjnej mijają się z rzeczywistością, a przecież praca wakacyjna może być idealnym wykorzystaniem czasu w zdobyciu dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz być elementem spójnym w przyszłej pracy zawodowej. Potwierdzają to też HR menedżerowie, z którymi rozmawialiśmy. Wszyscy jednomyślnie się zgadzają z poglądem, że praca podczas studiów jest bardzo ważna. Według nich uczy odpowiedzialności, szacunku dla pracy, dobrej organizacji. Mniej istotne, choć też ważne jest to, w jaki sposób praca jest podejmowana. Pracodawcy najkorzystniej oceniają studentów podejmujących praktyki czy pracę związaną z kierunkiem studiów, jednak doceniają każdą pracę.

Artur Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia: Warto zwrócić uwagę na fakt, że dla znakomitej większości studentów głównym motywatorem do podjęcia pracy wakacyjnej są względy finansowe. Tymczasem, kluczowym problemem powinno być rozważenie plusów i minusów w perspektywie krótko- i długofalowej. Świadome i odpowiedzialne planowanie swojej kariery to dla pracodawcy sygnał, że student poważnie myśli o swojej pracy, więc równie poważnie będzie do niej podchodził.

Respondenci równie zgodnie twierdzą, że studenci powinni podejmować pracę wakacyjną po trzecim roku, gdyż wtedy młody człowiek staje się na tyle dojrzały, aby podejmować racjonalne decyzje i działania w biznesie. Praca w pełnym wymiarze godzin na drugim roku studiów jest uważana przez niektórych pracodawców za zbyt wczesną inicjatywę. Z kolei piąty rok studiów jest postrzegany jako ostatni dzwonek do podjęcia pracy zawodowej, gdyż podłoże teoretyczne nie wystarcza. Bez wcześniejszych doświadczeń w pracy ciężko jest ocenić kompetencje danej osoby. Chcąc zatrudnić pracownika na pełen etat, wymagając pełnej dyspozycyjności, pracodawcy wolą związać się z osobami, które ukończyły studia magisterskie lub przynajmniej licencjackie.

Monika Ulatowska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia: Warto pamiętać, że choć praca studentów jest bardzo ceniona przez pracodawców, bo świadczy o aktywności kandydata do pracy, o jego otwartej postawie, umiejętności poruszania się po rynku pracy i w rozmaitych organizacjach, nie jest najważniejszym kryterium oceny do pracy na etacie. Dla pracodawców ważne są kompetencje, wartości, cechy osobowości, umiejętność logicznego myślenia.

Podsumowując, dla pracodawców ważne jest, aby student był przede wszystkim osobą aktywną. Przedsiębiorczość można realizować w bardzo wielu obszarach i właściwie każdy z nich zostaje doceniony. Najmniej atrakcyjny dla pracodawcy jest student, który nie podejmuje samodzielnych działań zmierzających do rozwoju kariery, a od pracodawcy oczekuje aktywnej postawy.

_ press release _

d1zewr5

Podziel się opinią

Share
d1zewr5
d1zewr5