Trwa ładowanie...
d2ajx5u

Michał Kończak wiceprezesem JSW ds. ekonomicznych

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowała w poniedziałek o powołaniu Michała Kończaka na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych od 2 listopada - podała spółka w raporcie bieżącym.

Share
d2ajx5u

JSW wskazała, że Michał Kończak (absolwent Politechniki Radomskiej) ma ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz we współpracy z Instytucjami Rynku Finansowego i firmami konsultingowymi (Deloitte & Touche, Cap Gemini, Ernst & Young). Był także dyrektorem finansowym i zarządzającym w spółce ADD Polska oraz hutach stali na Bałkanach.

Spółka podkreśliła, że Kończak ma doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji firm w przemyśle hutniczym.

Poniedziałkowa decyzja RN JSW oznacza zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych. 21 października rada nadzorcza spółki zakończyła natomiast postępowanie na stanowisko prezesa JSW bez wyłonienia kandydata.

d2ajx5u

Na początku września dotychczasowy prezes JSW Edward Szlęk złożył rezygnację z uwagi na stan zdrowia. Kilka dni później rezygnację złożył zastępca prezesa ds. ekonomicznych Robert Kozłowski.

Konkurs na prezesa i wiceprezesa JSW ds. finansowych ogłoszono 21 września (rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzono 21 października). Wobec wakatów na tych stanowiskach RN zapewniła ciągłość działania zarządu poprzez oddelegowanie do pełnienia funkcji prezesa przewodniczącego rady nadzorczej, będącego członkiem RN wskazanym przez MSP, Józefa Myrczka; w zarządzie pozostaje też trzech członków: ds. górniczych, pracowniczych oraz strategii.

W połowie października spółka informowała, że w konkursie na stanowisko prezesa zgłosiła się jedna osoba. Na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomicznych wpłynęło 10 zgłoszeń, ale dwa odrzucono ze względów formalnych.

JSW od ub. roku dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy JSW, w którym znalazły się m.in. inicjatywy związane z podniesieniem efektywności. Trudną sytuację pogorszyło na początku września br. żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD.

d2ajx5u

25 września spółka poinformowała o umowie o dalszej współpracy z obligatariuszami, którzy zobowiązali się do powstrzymania od żądania wcześniejszego wykupu obligacji oraz do "prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania do 15 października 2015 r. listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW".

16 października zarząd JSW informował, że wciąż prowadzone są rozmowy z obligatariuszami w celu uzgodnienia i podpisania listy zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy. Brak podpisania i uzgodnienia tego dokumentu nie stanowił podstawy do wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy z 24 września.

Według wcześniejszych informacji rozmowy mają też dotyczyć uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do 30 listopada br. Jeżeli umowa restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 grudnia 2015 r., JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy.

Po tym, jak ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, w połowie września zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych, aby stworzyć podstawę do dalszych negocjacji z bankami i zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki. Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł.

d2ajx5u

Podziel się opinią

Share
d2ajx5u
d2ajx5u