Trwa ładowanie...
d4l0vky
d4l0vky

MKiDN: warsztaty poświęcone własności intelektualnej (komunikat)

...
Share
d4l0vky

17.05. Warszawa - MKiDN informuje:

15 maja po raz drugi spotkali się członkowie podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach warsztatów "Reforma prawa własności intelektualnej". Podczas spotkania dyskutowano głównie na temat dozwolonego użytku prywatnego.

Uczestnicy warsztatów bezpośrednio odnieśli się do zaprezentowanych im zmian legislacyjnych, które zaproponowali prof. E. Traple, prof. R. Markiewicz i prof. J. Błeszyński. Zmiany, o których mowa, to jeden z efektów trwających prac Zespołu Profesorów. Zespół powołał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego głównym zadaniem jest analiza przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz sporządzenie raportu. Będzie on zawierać ocenę obecnej sytuacji i uzgodnione rekomendacje dotyczące zmiany prawa autorskiego oraz zdania odrębne profesorów. Nie tylko sugestie Zespołu Profesorów mogą wpływać na dyskusję, która toczy się podczas warsztatów. Wypracowane na warsztatach propozycje i opinie mogą bowiem wspomóc także prace profesorów. Uczestnicy warsztatów podczas ostatniego spotkania zastanawiali się również nad pojęciem dozwolonego użytku prywatnego w świecie realnym i wirtualnym oraz w odniesieniu do różnych pól eksploatacji. Przy okazji wywiązała się dyskusja dotycząca rekompensat dla twórców
z tytułu udostępniania ich utworów w sieci oraz doprecyzowania ustawowego pojęcia "krąg osób pozostających w związku towarzyskim". Zgodnie bowiem z obowiązującą dziś ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych osoby należące do takiego kręgu mogą bez zgody twórcy nieodpłatnie korzystać z tych samych egzemplarzy danego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

d4l0vky

Według planu mają odbyć się jeszcze dwa spotkania podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W trakcie kolejnych posiedzeń pod dyskusje zostaną poddane takie tematy, jak dozwolony użytek publiczny, ustawowe terminy egzemplarza i kopii oraz sankcje cywilne i karne związane z naruszeniami prawa autorskiego.

Spotkania organizowane są w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty odbywają się według pomysłu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Współprowadzone są przez Macieja Dydo, naczelnika w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz mec. Helenę Rymar z Centrum Cyfrowego Projekt Polska. W skład podgrupy wchodzą eksperci społeczni oraz przedstawiciele administracji państwowej. Stronę społeczną reprezentują wydawcy, producenci, przedstawiciele branży telekomunikacyjnej oraz informatycznej, organizacje zbiorowego zarządzania oraz członkowie fundacji, głoszących postulaty liberalizacji obrotu utworami w Internecie. Celem warsztatów jest przegląd obowiązujących przepisów w zakresie ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, a następnie wskazanie regulacji, które nie przystają ani do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej, ani do sytuacji społeczno ekonomicznej. Ponadto w czasie warsztatów powinny zostać uporządkowane postulaty i propozycje
zmian legislacyjnych oraz zebrane do nich komentarze.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ mick/

d4l0vky

Podziel się opinią

Share
d4l0vky
d4l0vky