Trwa ładowanie...
d1047wi

MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin -

02.01. Warszawa (PAP) - MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin, oprócz ceny metali powinno się uwzględnić m.in. koszty wydobycia...

Share
d1047wi

02.01. Warszawa (PAP) - MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin, oprócz ceny metali powinno się uwzględnić m.in. koszty wydobycia oraz efektywność produkcji związaną ze złożami - uważa minister skarbu Mikołaj Budzanowski. W ocenie MSP podatek powinien być uznany jako koszt w rozumieniu podatku dochodowego oraz mieć prostą i przewidywalną strukturę.

"Należy zwrócić uwagę, że w innych krajach stawki opodatkowania z tytułu posiadanych surowców są bardzo zróżnicowane i uzależnione m.in. od zysków firm górniczych, wartości metalu, wartości przychodów ze sprzedaży. W większości przypadków opłaty te są pomniejszane o koszty wydobycia, produkcji itp. W związku z powyższym należy zauważyć, że wysokość zaproponowanego podatku jest niewspółmierna ze światowymi standardami. Obowiązujące podatki w inny krajach stanowią od kilku do kilkunastu procent, natomiast np. w przypadku KGHM PM S.A. nałożony podatek (na przykładzie 2010 r.) wyniósłby 33 proc. zysku operacyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe koniecznym wydaje się dokonanie weryfikacji metodologii naliczania podatku przyjętej w projekcie ustawy" - napisał Budzanowski w piśmie z uwagami do projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

"Proponowane stawki podatkowe powinny uwzględniać nie tylko ceny metali, ale również koszty ich wydobycia, natomiast dla poziomów notowań przy których opodatkowany podmiot generuje stratę, należałoby przyjąć stawkę zerową. Podatek powinien uwzględniać efektywność produkcji związaną z występowaniem złóż, które charakteryzują się odmiennymi parametrami zawartości miedzi i srebra, przez co wydobycie ich z poszczególnych złóż obarczone jest różnymi dodatkowymi kosztami" - dodał.

d1047wi

"W świetle powyższego, w stosunku do zaproponowanych przepisów ustawy proponuję rozważenie przyjęcia następujących zagadnień: uznanie powyższego podatku jako kosztu w rozumieniu podatku dochodowego, przyjęciu podatku o prostej i przewidywalnej strukturze (np. formuła progresji liniowej, ewentualnie z progami)" - podkreśla minister.

Z opublikowanego w piątek wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów na 2012 rok wynika, że rząd powinien w styczniu 2012 roku przyjąć projekt ustawy wprowadzający podatek od wydobycia niektórych kopalin m.in. miedzi i srebra.

Na początku grudnia resort finansów opublikował projekt ustawy o podatku od wydobycia miedzi i srebra. Projekt zakłada, że w przypadku, gdy średnia cena miedzi nie przekracza 13.000 zł/t, stawka podatkowa za tonę wydobytej miedzi wynosi 130 złotych.

W przypadku ceny przekraczającej 13.000 zł/t stawka podatkowa wyniesie - według wzoru - 0,025 x średnia cena miedzi plus (0,001 x średnia cena miedzi) do potęgi 2,6.

d1047wi

Natomiast w przypadku, gdy średnia cena miedzi przekracza 52.000 zł/t stawka podatkowa za tonę wydobytej miedzi wynosi 32.000 zł.

W przypadku srebra, gdy średnia cena srebra nie przekracza 1.000 zł/kg stawka podatkowa za kilogram wydobytego srebra wynosi 10 zł, a gdy średnia cena srebra przekracza 1.000 zł/kg stawkę podatkową oblicza się na podstawie wzoru: 0,1 x średnia cena srebra plus (0,001 x średnia cena srebra) do potęgi 4,5. W przypadku, gdy cena srebra przekracza 6.000 zł/kg stawka podatkowa za kilogram wydobytego srebra wynosi 3.800 zł.

Resort podał też w uzasadnieniu do projektu ustawy, że podatek kopalniany ze złóż miedzi i srebra, ma przynieść budżetowi 1,8 mld zł w 2012 roku, a w kolejnych latach 2,2 mld zł. W uzasadnieniu ministerstwo określiło datę wejścia ustawy w życie na 1 marca 2012 roku, a wcześniej resort zapowiadał, że podatek wejdzie w życie 1 kwietnia 2012 roku. (PAP)

bg/ jtt/

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi